Search
Close this search box.

July 2014

04-07-2014: Baanbrekers

Zware tijden voor Baanbrekers Komende dinsdag de laatste raadsvergadering vóór het zomerreces. Eén van de (overigens niet zo talrijke) agendapunten is de bijgestelde begroting 2014 van Baanbrekers. Deze organisatie is vorig jaar ontstaan bij de fusie van de voormalige Werkvoorziening Midden-Langstraat (WML) en de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD). Baanbrekers is kort gezegd de uitvoeringsorganisaties voor …

04-07-2014: Baanbrekers Read More »

01-07-2014: Voorjaarsnota 2014

Raadsvergadering 1 juli: Voorjaarsnota 2014 De nu voorliggende voorjaarsnota 2014 is wat ons betreft slechts een eerste vertaling van het coalitieprogramma. Veel zaken zullen later dit jaar bij de begrotingsbehandeling verder uitgewerkt moeten worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de maatregelen Tuinbouwweg die nu volledig worden betaald uit het bedrag dat in de exploitatie van ’t …

01-07-2014: Voorjaarsnota 2014 Read More »

01-07-2014: jaarverslag en jaarrekening 2013

Raadsvergadering 1 juli:   Jaarverslag en Jaarrekening 2013 Een tekort in de jaarrekening van 7,5 miljoen, Een overboeking van 6 miljoen van Reserve CP Vlijmen naar Voorziening CP Vlijmen, en dan ook nog een rekenfout waardoor de stille reserves met ruim 9,3 miljoen lager uitkomen. Een aanslag op het weerstandsvermogen van bijna 23 miljoen in een …

01-07-2014: jaarverslag en jaarrekening 2013 Read More »