Search
Close this search box.

November 2014

14-11-2014: Begroting 2015 vastgesteld

Raadsvergadering 13-11-2014:  Bijdrage Gemeentebelangen door Kees Musters   Begroting 2015 Het meerjarenperspectief zoals geschetst in de begroting 2015 is dankzij de doorgevoerde bezuinigingen redelijk positief. De jaarschijf 2015 vertoont weliswaar nog een tekort, maar in de jaren daarna worden aanzienlijke overschotten verwacht. Dat is wat ons betreft geen reden om de teugels dan maar te …

14-11-2014: Begroting 2015 vastgesteld Read More »

09-11-2014: Hulp bij het huishouden

  Raadsvergadering 06-11-2014: Agendapunt 14: Hulp bij het Huishouden   Bijdrage Gemeentebelangen door Annemarie Bok Eén van de transities die grote gevolgen heeft voor een aantal inwoners van onze gemeente is “de hulp bij het huishouden”. Ongeveer 1100 inwoners van onze gemeente maken hier dankbaar gebruik van. Door ouderdom en/of lichamelijke beperkingen wordt het lastiger …

09-11-2014: Hulp bij het huishouden Read More »

09-11-2014: Jeugdzorg regionaal

  Raadsvergadering 06-11-2014: Agendapunt 12: Uitwerking regionaal beleidskader jeugd Hart van Brabant. Bijdrage Gemeentebelangen door Caspar van den Brandt In het regionaal beleidskader jeugdhulp 2015-2018 in Hart van Brabant is een aantal erg belangrijk onderwerpen uitgewerkt Governance Belangrijkste wijziging in de Gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant is de instelling van een Bestuurscommissie Jeugd en …

09-11-2014: Jeugdzorg regionaal Read More »

09-11-2014: Nieuwe Participatiewet

Raadsvergadering 06-11-2014: Agendapunt 11: Beleidsnota Participatiewet “Iedereen doet mee in de Langstraat”. Bijdrage Gemeentebelangen door Caspar van den Brandt   Een goed leesbaar raadsvoorstel. Inhoudelijk hebben we de volgende opmerkingen: Beschut werken nieuwe stijl We blijven het heel erg jammer vinden dat er voorlopig niet met deze voorziening aan de slag wordt gegaan! De cliënten …

09-11-2014: Nieuwe Participatiewet Read More »

07-11-2014: de nieuwe WMO

De WMO in 2015 Ter afsluiting van mijn bijdragen over de drie decentralisaties vandaag nog een stukje over de nieuwe WMO, zoals die per 1 januari a.s. in werking treedt: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet bestaat natuurlijk al veel langer voor bijvoorbeeld hulp bij de huishouding, rolstoelvoorzieningen, aanpassing woonhuizen, gehandicaptenvervoer, rollators e.d. Maar per …

07-11-2014: de nieuwe WMO Read More »