December 2014

12-12-2014: Baanbrekers

Baanbrekers naar zwarte cijfers Afgelopen maanden heb ik enkele keren aandacht besteed aan Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor bijstand en sociale werkvoorziening voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk (zie mijn columns van 4 en 11 juli jl.). De financiële resultaten van Baanbrekers staan zwaar onder druk, de economische crisis leidt tot een uitdijend …

12-12-2014: Baanbrekers Read More »

05-12-2014: Voorste Venne

Randvoorwaarden verdere ontwikkeling Voor Gemeentebelangen is de verdere ontwikkeling van de Voorste Venne een belangrijk item, niet alleen bij de verkiezingen, maar ook bij de coalitieonderhandelingen en dus ook bij de uitvoering van het coalitieprogramma. Daarin staat dat er een bedrag van 5 miljoen euro beschikbaar moet zijn voor de verbouwing en renovatie van het …

05-12-2014: Voorste Venne Read More »