May 2015

29-05-2015: Voorjaarsnota 2015

Voorjaarsnota 2015 schetst positief beeld Voor het eerst sinds jaren zijn er geen extra bezuinigingen nodig. De Voorjaarsnota 2015 schetst een voorzichtig positief beeld van de financiële ontwikkelingen in de komende jaren. Voorzichtigheid blijft geboden want het economisch herstel is broos en er zijn nog altijd grote financiële risico’s, o.a. bij de grondexploitatie en bij …

29-05-2015: Voorjaarsnota 2015 Read More »

29-05-2015: Veiligheidsbeleid

Uitvoeringsprogramma 2015-2016 In september vorig jaar schreef ik op deze plaats een stukje over het Veiligheidsbeleid in de gemeente Heusden. Dat beleid is ingebed in het regionale veiligheidsbeleid, waarbij voor Heusden de veiligheidsregio Brabant-Noord relevant is en binnen die regio het basisteam van de Meierijgemeenten. Naast Heusden behoren daar nog zes andere gemeenten toe, nl. …

29-05-2015: Veiligheidsbeleid Read More »

15-05-2015: Misdaadmeter

Heusden op de Nationale Misdaadmeter Schreef ik vorige week nog over het onderwerp handhaving, deze week gaat mijn stukje over misdaadcijfers. Dit naar aanleiding van de Nationale Misdaadmeter die afgelopen dinsdag gepresenteerd werd. In die Nationale Misdaadmeter worden alle Nederlandse gemeenten met elkaar vergeleken als het om misdaadcijfers gaat. Zoals te verwachten voert onze hoofdstad …

15-05-2015: Misdaadmeter Read More »

01-05-2015: Dillenburg

Eindelijk wordt er gebouwd Al jaren wordt er gewerkt aan voorbereidingen om de locatie Dillenburg in Drunen te ontwikkelen. De eerste verkenningen dateren al uit 2009; in het voorjaar van 2010 werd er een stedenbouwkundige visie ontwikkeld, later in 2011 ook door de raad vastgesteld. In december 2012 volgde het bestemmingsplan Dillenburg en afgelopen week …

01-05-2015: Dillenburg Read More »