Search
Close this search box.

September 2015

30-09-2015: Terugblik Raadsvergadering

  Vier onderwerpen waarover gisteravond in de raadsvergadering druk werd gediscussieerd. De verplaatsing van Aldi naar Dillenburg, het bestemmingsplan Groenewoud III, het buitenonderhoud scholen en de revitalisering van de Voorste Venne. Wat de verplaatsing van Aldi naar Dillenburg betreft, daar liepen de meningen uiteen. In het bestemmingsplan Dillenburg werd detailhandel buitengesloten. Er is dus een …

30-09-2015: Terugblik Raadsvergadering Read More »

25-09-2015: Buitenonderhoud schoolgebouwen

Wie gaat dat betalen? Komende dinsdag komt er in de raadsvergadering een voorstel aan de orde met betrekking tot het buitenonderhoud van de schoolgebouwen. Daar is nog al wat discussie over omdat stichting Scala, de stichting die bijna alle schoolgebouwen voor het basisonderwijs in (economische) eigendom heeft, protest heeft aangetekend tegen de voorgestelde wijze van …

25-09-2015: Buitenonderhoud schoolgebouwen Read More »

15-09-2015: GOL, De Reactienota op de zienswijzen NDR

Een volgende stap in de (lange) procedure bij de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) om te komen tot een PIP (Provinciaal InpassingsPlan, zeg maar een bestemmingsplan) voor alle verkeers- en andere maatregelen: De provincie heeft de Reactienota op de NDR (Notitie Detailniveau en Reikwijdte) gepubliceerd. U kunt de Nota hier nalezen: 2015-0917 Reactienota NDR GOL