Month: October 2015

30-10-2015: Dillenburg

Bouw nieuwe sporthal in 2016 Sporthal Onder de Bogen is eigenlijk al jaren aan vervanging toe en er waren ook al plannen voor een nieuwe sporthal in het Dillenburgplan. Maar die plannen liepen steeds vertraging op. Eerst was er (in 2011) vertraging in verband met de onderhandelingen met het d’Oultremontcollege. Aanvankelijk zou die school als …

30-10-2015: Dillenburg Read More »

23-10-2015: Regionale samenwerking

Hart van Brabant bruist De laatste jaren staat de regionale samenwerking steeds vaker op de politieke agenda. Deels omdat die samenwerking van overheidswege gewoon wordt opgelegd (denk bijvoorbeeld aan Veiligheidsregio en Omgevingsdienst), maar voor een belangrijk deel toch ook omdat steeds meer het besef groeit dat we niet meer zonder die regionale samenwerking kunnen. Economische …

23-10-2015: Regionale samenwerking Read More »

16-10-2015: Duurzaam Heusden

NOM-woningen in Drunen-noord? In 2013 werd er op landelijk niveau een “Energieakkoord voor duurzame groei” gesloten. Daarbij werd afgesproken dat gemeenten werk zouden gaan maken van het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Dat betekent in gewoon Nederlands dat het energieverbruik niet alleen in nieuwbouwwoningen maar ook in de bestaande woningvoorraad teruggebracht moet worden. De bedoeling …

16-10-2015: Duurzaam Heusden Read More »

02-10-2015: Begroting (1)

Voorzichtig herstel gemeentefinanciën Enkele weken terug heeft het college de begroting 2016 inclusief de meerjarenbegroting gepresenteerd. Elk jaar toch weer een belangrijk document, al zijn er geen grote verrassingen te verwachten. Immers de gemeenteraad heeft in juli de Voorjaarsnota 2016 al vastgesteld en daarin staan de belangrijkste uitgangspunten voor de nieuwe begroting al vermeld. Niettemin, …

02-10-2015: Begroting (1) Read More »