April 2016

29-04-2016: Vluchtelingenopvang

Eigenschalige opvang vluchtelingen Afgelopen maandag een extra raadsvergadering over de opvang van vluchtelingen in Heusden. Eerder in maart was er ook al een extra raadsvergadering aan dit onderwerp besteed en toen koos de Heusdense gemeenteraad voor een eigen koers: kleinschalige opvang op vier verschillende locaties van telkens maximaal 100 vluchtelingen. In een dialoog met de …

29-04-2016: Vluchtelingenopvang Read More »

22-04-2016: Regionale samenwerking

Verder met Agrifood? Afgelopen dinsdag werd in de informatievergadering Bestuur en Beheer uitvoerig gediscussieerd over de regionale samenwerking met de regio Brabant-noordoost ofwel de samenwerking met Agrifood. Het bestaande convenant loopt af en het voorstel van het college is om de samenwerking voort te zetten op basis van een nieuw te sluiten convenant. Maar commissieleden …

22-04-2016: Regionale samenwerking Read More »

15-04-2016: Baanbrekers

Financieel infuus? Afgelopen maandag kwamen in een vergadering van het Algemeen Bestuur van Baanbrekers de jaarstukken over 2015 en de geactualiseerde begroting 2016 en volgende jaren aan de orde. Die stukken roepen een divers beeld op. Enerzijds zie je dat er binnen de organisatie ontzettend veel gebeurt en dat er ook ontzettend veel bereikt wordt. …

15-04-2016: Baanbrekers Read More »

08-04-2016: Terugblik Verenigde Vergadering

Eerste Verenigde Vergadering groot succes Enkele weken geleden vond de eerste Verenigde Vergadering in de Regio Hart van Brabant plaats. Die vergadering vond plaats op initiatief van onze fractie Gemeentebelangen; wij waren (en zijn) van mening dat het vaststellen van een nieuwe Strategische Agenda voor de komende vier jaren meer dan voldoende aanleiding was om …

08-04-2016: Terugblik Verenigde Vergadering Read More »

01-04-2016: De Spie

Grondexploitatie stop gezet Deze week besloot de gemeenteraad om de grondexploitatie van de zgn. spie in Vlijmen stop te zetten. Het gaat dan over de driehoek Wolput, Achterstraat en Looiersteeg in Vlijmen. Al jarenlang probeert de gemeente om tot een herontwikkeling van deze locatie te komen. Gedeeltelijk is dat ook wel gelukt: op het westelijk …

01-04-2016: De Spie Read More »