Search
Close this search box.

March 2017

31-03-2017: Moties

Vreemd aan de orde Een bijzondere raadsvergadering afgelopen dinsdag: niet vanwege een spectaculaire agenda want de diverse agendapunten riepen nauwelijks discussie op. Maar wel vanwege een tweetal moties en niet zo maar een tweetal moties; nee, het ging in beide gevallen om zgn. “moties vreemd aan de orde”, een term die plotseling opgang doet in …

31-03-2017: Moties Read More »

29-03-2017: Terugblik Raadsvergadering

Raadsvergadering 28 maart 2017 De raadsvergadering van 28 maart kon bijna schriftelijk worden afgewerkt: diverse zgn. A-stukken die met een hamerslag werden afgehandeld, slechts enkele B-stukken waar echter ook bijna niets over gezegd werd. Zo was er de kadernota GGD waarbij aandacht werd gevraagd voor het consultatiebureau in Vlijmen. In het kader van noodzakelijke bezuinigingen, …

29-03-2017: Terugblik Raadsvergadering Read More »

10-03-2017: Burgerparticipatie

Burgerbegroting Hedikhuizen Afgelopen dinsdag kwam in de informatievergadering Bestuur en Beheer het onderwerp Burgerbegroting Hedikhuizen aan de orde. Deze Burgerbegroting is een uitvloeisel van de schaalverdieping zoals die in onze gemeente wordt opgepakt. Schaalverdieping d.m.v. burgerparticipatie: de burger meer betrekken bij beleid en uitvoering, o.a. daar waar het zijn eigen leefomgeving betreft. Schaalverdieping kan echter …

10-03-2017: Burgerparticipatie Read More »

03-03-2017: Financiën

Reserves of voorzieningen? Volgende week begint de tweede raadscyclus van dit jaar. Dit keer zijn er geen echt zware politieke agendapunten. Het zijn een beetje de gebruikelijke zaken die aan de orde komen zoals bestemmingsplannen en beleidskaders voor gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast ook nog twee bijzondere onderwerpen, een Nota Reserves en Voorzieningen en de Burgerbegroting Hedikhuizen. …

03-03-2017: Financiën Read More »