Month: April 2017

14-04-2017: Vragen verkeer

Vlijmen, 14 april 2017 Aan het College van Heusden Via email griffie Betreft: Vragen o.g.v. art. 61 RvO over verkeersonveilige situaties in de gemeente Heusden Geacht college, Op 11 april heeft de heer Thomas van Os, rijschoolhouder en verkeersdeskundige woonachtig in Vlijmen, tijdens een openbare agendabespreking van Gemeentebelangen in Elshout, een presentatie gegeven. Met verwondering …

14-04-2017: Vragen verkeer Read More »

21-04-2017: Langstraat

Samenwerking op de tocht? Afgelopen dinsdag werd in de informatievergadering Bestuur en Beheer uitvoerig gesproken over de intergemeentelijke samenwerking in de Langstraat. Dit item kwam in eerste instantie aan de orde door een brief van de provincie van eind januari, waarin de provincie haar zorgen uitsprak over de voortgang van de gemeentelijke samenwerking tussen Heusden, …

21-04-2017: Langstraat Read More »

14-04-2017: Baanbrekers

Nieuwe koers Afgelopen donderdag een belangrijke vergadering van het Algemeen Bestuur van Baanbrekers. Belangrijkste agendapunt: een Kadernota waarin de toekomstige ontwikkeling van Baanbrekers geschetst wordt. Belangrijke zaken worden hierin geregeld, althans voorgesteld aan de gemeenteraden die hier hun zienswijzen nog over mogen geven. Het Algemeen Bestuur kan aan de hand daarvan dan een definitief standpunt …

14-04-2017: Baanbrekers Read More »