Search
Close this search box.

September 2017

29-09-2017: Afvalverwerking

Afvalscheiding loont! Goed nieuws: de afvalstoffenheffing gaat in 2018 voor een gemiddeld gezin met bijna 15% omlaag. Het jaarlijks te betalen bedrag gaat omlaag van € 186,96 naar € 159,60 en dat allemaal dankzij het omgekeerd inzamelen. Een daling van ruim 27 euro op jaarbasis is niet gering, al moet daarbij vermeld worden dat de …

29-09-2017: Afvalverwerking Read More »

18-09-2017 Voorbereiding verkiezingen

Algemene ledenvergadering 18 september 2017 Op deze vergadering hebben vele leden zich akkoord verklaard zich kiesbaar te stellen voor Gemeentebelangen. De PR commissie heeft de huidige stand van zaken medegedeeld. De belangrijkste gerealiseerde activiteit is het moderniseren van de website. De andere activiteiten lopen volgens planning. De schrijfcommissie heeft de eerste ontwerp van het verkiezingsprogramma …

18-09-2017 Voorbereiding verkiezingen Read More »

22-09-2017: Begroting 2018

Begroting meer dan sluitend! De begroting voor het jaar 2018 is inmiddels verschenen en zoals al bij het vaststellen van de Voorjaarsnota eerder dit jaar werd verwacht wordt er een gunstig perspectief gepresenteerd. Voor 2018 wordt een nog bescheiden begrotingsoverschot van 130 duizend euro verwacht; voor de jaren daarna zelfs overschotten van zo’n 1,5 miljoen. …

22-09-2017: Begroting 2018 Read More »

21-09-2017: Begroting 2018

Laatste begroting in deze raadsperiode De laatste begroting in deze raadsperiode is bekend gemaakt; een begroting met een erg positief meerjarenperspectief met aanzienlijke begrotingsoverschotten in de komende jaren. Geen grote nieuwe plannen, maar dat is op dit moment, een half jaar vóór de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, ook niet te verwachten. Hieronder het voorwoord dat …

21-09-2017: Begroting 2018 Read More »