Search
Close this search box.

October 2017

27-10-2017: Armoedebeleid

De Klijnsmagelden in Heusden Staatssecretaris Jette Klijnsma stelde vorig jaar extra gelden beschikbaar om bij het armoedebeleid de doelgroep, mensen met de laagste inkomens, beter te bereiken. Het gaat dan met name om de kinderen van ouders met lage inkomens. In de praktijk blijkt namelijk dat deze kinderen vaak niet mee kunnen doen met allerlei …

27-10-2017: Armoedebeleid Read More »

20-10-2017: Peuterspeelzaalwerk

Peuterspeelzaal wordt kinderopvang Op 1 januari 2018 komt er een nieuwe regeling voor het peuterspeelzaalwerk en voor de kinderopvang. Dan treedt namelijk de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk in werking. Die nieuwe wet heeft gevolgen voor met name het peuterspeelzaalwerk, ook in onze gemeente Heusden. Vorige week donderdag werd daarover gesproken in de informatievergadering Samenleving …

20-10-2017: Peuterspeelzaalwerk Read More »

13-10-2017: Onderzoek Woonvisie

Rekenkamer onderzoekt beleid volkshuisvesting Afgelopen woensdag werd in de informatievergadering Bestuur en Beheer gesproken over het onderzoek van de rekenkamer over de Woonvisie. Enkele jaren terug is de Woonvisie door de gemeenteraad vastgesteld en de kernvraag bij dit onderzoek is hoe de gemeente met die Woonvisie omgaat. Voldoet de Woonvisie aan de nieuwe Woningwet 2015 …

13-10-2017: Onderzoek Woonvisie Read More »

06-10-2017: OZB

OZB-tarief in 2018 omhoog De OZB-tarieven gaan in 2018 licht stijgen, maar dat zegt niet zo veel. Uiteindelijk gaat het om het bedrag dat de burger in 2018 aan OZB (Onroerende zaakbelasting) moet betalen. Elk jaar weer komen daar vragen over. Mijn huis is minder waard geworden en toch moet ik méér gaan betalen. Hoe …

06-10-2017: OZB Read More »