Search
Close this search box.

November 2017

24-11-2017: Duurzaamheid

Heel Heusden Duurzaam! Volgende week dinsdag wordt in de informatievergadering Bestuur en Beheer de nieuwe duurzaamheidsagenda van de gemeente Heusden besproken. In de raadsvergadering van 19 december vindt dan de definitieve vaststelling plaats. Nou ja, wat heet vaststelling. Er is sprake van een “agenda”. d.w.z. een levend document dat voortdurend aangepast kan worden aan nieuwe …

24-11-2017: Duurzaamheid Read More »

17-11-2017: Baanbrekers

Eindelijk een daling aantal bijstandsuitkeringen! Het aantal WW-uitkeringen is al geruime tijd aan het dalen. Deze week werd bekend dat het aantal werklozen in Nederland in het 3e kwartaal wederom fors is gedaald met ruim 50.000. Die gunstige ontwikkeling zag je gedurende lange tijd nog niet terug bij het aantal bijstandsgerechtigden. Ook in de Langstraatgemeenten …

17-11-2017: Baanbrekers Read More »

10-11-2017: GOL

Plannen liggen momenteel ter inzage De Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat ofwel de GOL is in een nieuwe fase beland. De voorontwerpen van de bestemmingsplannen zoals in het voorjaar gepubliceerd en besproken zijn nu getransformeerd tot ontwerpbestemmingsplannen en dat betekent dat de plannen nu ter inzage liggen. Iedereen kan nu (gedurende 6 weken, dat betekent tot en …

10-11-2017: GOL Read More »

04-11-2017: GOL

GOL-project weer een stapje verder Het GOL-project is weer in een volgende fase beland: de voorontwerp inpassingsplannen van de provincie voor GOL-west en GOL-oost GS zijn in de afgelopen maanden met diverse partijen besproken; dat heeft geleid tot enkele aanpassingen zoals het definitief opnemen van een SnelFietsRoute en een wijziging van de SFR in de …

04-11-2017: GOL Read More »

03-11-2017: Burgerparticipatie

Inwonerspanel tevreden over gemeentelijke dienstverlening De burgerparticipatie is helemaal in: op vele beleidsterreinen zie je dat inwoners willen meespreken en dat er ook naar hun geluisterd wordt. Niet helemaal nieuw natuurlijk, want bij de ruimtelijke ordening is dat al veel langer gebruikelijk. Al jarenlang bestaan er inspraakprocedures bijvoorbeeld bij de totstandkoming van bestemmingsplannen en in …

03-11-2017: Burgerparticipatie Read More »

31-10-2017: Terugblik Raadsvergadering

Beleid Woonvisie bijgesteld Een relatief korte raadsagenda, maar wel een nieuwe voorzitter. De eerste raadsvergadering onder voorzitterschap van waarnemend burgemeester Roel Augusteijn. Een ervaren rot in het vak en dus ging hem dat goed af. We wensen hem uiteraard veel succes. Als eerste bespreekpunt het rapport van de rekenkamer over het volkshuisvestingsbeleid in onze gemeente. …

31-10-2017: Terugblik Raadsvergadering Read More »