Month: April 2018

13-04-2018: Woningbouw

Grassen zorgt voor vertraging woningbouw Volgende week woensdag wordt er in de informatievergadering Ruimte gesproken over de woningbouw in de Grassen. Op de agenda staat een voorstel van het college om de looptijd van de Grassen aanzienlijk te verlengen. Dat heeft direct gevolgen voor de grondexploitatie. Zo mag er op grond van de meest recente …

13-04-2018: Woningbouw Read More »

06-04-2018: Groenbeleid

Nieuw groenstructuurplan in de maak De gemeente Heusden profileert zich al jaren als groene gemeente en als je rondkijkt in onze kernen, dan is er ook veel groen aanwezig, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Maar dat groen komt er niet vanzelf, dat vergt onderhoud en als het even kan milieuvriendelijk onderhoud (dus geen …

06-04-2018: Groenbeleid Read More »