May 2018

25-05-2018: GOL

Provincie besluit over plan Oostelijke Langstraat   Extra natuurmaatregelen, een fiets-/spoorbrug die recht doet aan de historie van de Baardwijkse Overlaat en mogelijkheden voor slimme mobiliteitsoplossingen. Dat zijn de belangrijkste aanpassingen die GS hebben gemaakt in de inpassingsplannen voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.                                       Afbeelding: visualisate van de fiets-/spoorbrug Baardwijkse Overlaat Alle ruim 200 indieners …

25-05-2018: GOL Read More »

25-05-2018: Baanbrekers

Het gaat weer goed, beter, best. Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor de participatiewet in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. De afgelopen jaren waren voor Baanbrekers geen mooie jaren. Dat lag niet zo zeer aan deze organisatie, maar meer aan de economische ontwikkelingen in die jaren. De crisis die eind 2008 toesloeg zorgde keer …

25-05-2018: Baanbrekers Read More »

23-05-2018: Nieuwe wethouders

Peter van Steen wethouder namens Gemeentebelangen [pdf-embedder url=”http://www.gemeentebelangenheusden.nl/wp-content/uploads/2018/05/Persbericht-website-GB-Coalitievorming-2014-2018.pdf” title=”Persbericht website GB – Coalitievorming 2014-2018″]

11-05-2018: Veiligheidsregio

Inhaalslag bij begroting 2019 Het tweede kwartaal is elk jaar weer de tijd van begrotingen en jaarrekeningen. De jaarstukken vallen bij bosjes in de brievenbus van de raadsleden. Alles bij elkaar zoveel informatie dat we de stukken al bezorgd krijgen voordat het college met een raadsvoorstel ter afhandeling komt. Raadsleden kunnen zich al vast inlezen …

11-05-2018: Veiligheidsregio Read More »

04-05-2018: Agrifood Capital

Jaarplan en begroting 2019 De samenwerking in de regio Noordoost-Brabant staat al enkele jaren ter discussie. In steeds meer gemeenten worden vraagtekens gezet bij nut en noodzaak van de regionale samenwerking in deze regio. Vraagtekens die je bijvoorbeeld in de regio Hart van Brabant veel minder tegenkomt. Afgelopen maand kregen we het Jaarplan en begroting …

04-05-2018: Agrifood Capital Read More »