Month: June 2018

28-06-2017: Voorjaarsnota 2018

Bijdrage Gemeentebelangen  bespreking Voorjaarsnota 2018 Normaal gesproken is de voorjaarsnota een van de belangrijkste documenten van het politieke jaar. Een document waarin naast een actueel financieel perspectief ook de uitgangspunten voor de opstelling van de begroting voor het komende jaar en de meerjarenraming worden geprognosticeerd. Dat is altijd zo behalve in een jaar waarin er …

28-06-2017: Voorjaarsnota 2018 Read More »

29-06-2018: Bijna zomerreces

Raad spreekt zich uit tegen plannen gaswinning Elk jaar rond deze tijd heeft de gemeenteraad weer een extra raadsvergadering over het jaarverslag en jaarrekening van de gemeente over het afgelopen jaar en over de voorjaarsnota, waarin de ontwikkelingen voor het volgende jaar worden geschetst. Gisteren, donderdag 28 juni, was het weer zover. Naast de twee …

29-06-2018: Bijna zomerreces Read More »

22-06-2018: Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Geen verder uitstel! Vorige week woensdag 13 juni werd in de informatievergadering Ruimte weer eens uitvoerig stil gestaan en gediscussieerd over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, de GOL. Wethouder van de Poel gaf een toelichting op de plannen, dit naar aanleiding van de reactie van de provincie op de vele zienswijzen die op de plannen waren …

22-06-2018: Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) Read More »

15-06-2018: Voorjaarsnota

Gunstig perspectief voor nieuwe raadsperiode Zoals vorige week al vermeld, deze week gaat het over de Voorjaarsnota. De regelmatige lezer van dit stukje weet dat de Voorjaarsnota de eerste opmaat is naar de begroting 2019 en volgende jaren. Die begroting komt in november van dit jaar pas aan de orde. In de Voorjaarsnota staan de …

15-06-2018: Voorjaarsnota Read More »

08-06-2018: Financieel beleid

Jaarrekening sluit met overschot van bijna 2 miljoen Eind deze maand komen in de gemeenteraad traditiegetrouw de financiële jaarstukken weer aan de orde. Het jaarverslag en de jaarrekening over 2017 zullen dan besproken worden. In het Jaarverslag geeft het college aan wat er terecht gekomen is van de voornemens uit de begroting. Dat vindt zijn …

08-06-2018: Financieel beleid Read More »