Search
Close this search box.

November 2018

30-11-2018: Grondbeleid

Grondbeleid voor 2019 geactualiseerd Het grondbeleid in de gemeente Heusden wordt elk jaar in december geactualiseerd. Het gaat dan niet alleen om de grondprijzen die in het nieuwe jaar moeten gaan gelden, ook andere zaken vragen soms de aandacht. Afgelopen woensdag werd in de informatievergadering Ruimte en Duurzaamheid over dit onderwerp gesproken; in de raadsvergadering …

30-11-2018: Grondbeleid Read More »

23-11-2018: Veiligheidsbeleid

Veiligheidsplan in samenwerking met Meierij-gemeenten Minstens eens in de vier jaren moeten gemeenten een nieuw integraal Veiligheidsplan opstellen. Dat geldt uiteraard ook voor de gemeente Heusden. Voor de gemeenteraad van groot belang omdat de raad daarmee kan inspelen op specifiek lokale problemen. Heusden is wat de politie betreft ingedeeld in de regio Noordoost-Brabant en dan …

23-11-2018: Veiligheidsbeleid Read More »

09-11-2018: Begroting 2019

Onaangename verrassingen Enkele maanden terug heeft het college de begroting voor 2019, samen met de meerjarenbegroting voor de jaren daarna vastgesteld en aan de raad toegezonden. Gisteravond kon de gemeenteraad zich over de begroting buigen en daarover een beslissing nemen. Maar in de tussentijd is er wel het een en ander gebeurd en dat stemt …

09-11-2018: Begroting 2019 Read More »

02-11-2018: Sociaal domein

Beschermd thuis in Heusden Op de raadsagenda van afgelopen dinsdag stond o.a. het onderwerp beschermd wonen. Dat onderwerp kwam tot nu toe eigenlijk niet of nauwelijks in de raad aan de orde om de simpele reden dat het onderwerp beschermd wonen van oudsher een rijkstaak is geweest. De uitvoering van het beleid werd gedurende vele …

02-11-2018: Sociaal domein Read More »

31-10-2018: Terugblik Raadsvergadering 30 oktober

Opvallend: een raadsvoorstel dat unaniem wordt verworpen Een van de belangrijke agendapunten op de raadsvergadering van 30 oktober jl. was het plan Steenenburg, althans de overeenkomsten met de Kelders Senior Groep. Deze overeenkomsten hebben betrekking op een drietal zaken. Allereerst wil de gemeente de grond die nodig is voor de bouw van een diagnostisch centrum …

31-10-2018: Terugblik Raadsvergadering 30 oktober Read More »