Search
Close this search box.

February 2019

22-02-2019: Welstandsbeleid

Welstandsbeleid wordt verder versoepeld Er is een nieuwe welstandsnota in de maak; het college heeft een eerste concept onlangs vastgesteld en dit concept gaat nu de inspraak in. Na verwerking van eventuele zienswijzen wordt de definitieve welstandsnota later dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld. De nu nog geldende nota dateert al weer uit het jaar …

22-02-2019: Welstandsbeleid Read More »

21-02-2019: Vragen EVZ Koningsvliet

Schriftelijke vragen EVZ  Koningsvliet Gemeentebelangen heeft deze week schriftelijke vragen gesteld aan het college over de nieuwe ontwikkelingen rondom de ecologische verbindingszone EVZ Koningsvliet. Alle informatie kunt u nalezen met onderstaande link: https://www.heusden.nl/Raad_en_College_1/Schriftelijke_vragen_van_de_raad_Art_43  

20-02-2019: Terugblik Raadsvergadering 19 februari

Raadsvergadering met weinig agenda De eerste raadsvergadering van 2019 telde maar weinig agendapunten. Een van die weinige punten was de Kadernota Reclame, maar dat agendapunt werd op verzoek van de raad van de agenda afgevoerd. Bij de bespreking in de informatievergadering was al gebleken dat de fracties het geen voldragen raadsvoorstel vonden; het feit dat …

20-02-2019: Terugblik Raadsvergadering 19 februari Read More »

15-02-2019: Ecologische verbindingszones

Ecologische verbindingszone Koningsvliet wordt aanzienlijk korter In maart 2006 (dus al bijna 13 jaar geleden) sloot de gemeente Heusden een samenwerkingsovereenkomst met waterschap Aa en Maas voor de realisering van een aantal ecologische verbindingszones in onze gemeente. Dat gebeurde overigens niet alleen in Heusden, maar in elke Brabantse gemeente. Beleid van de provincie is namelijk …

15-02-2019: Ecologische verbindingszones Read More »

08-02-2019: Veiligheidsregio

Verdere regionalisering brandweer gaat veel geld kosten Het was voor raadsleden in Brabant de week van de regio, zo lijkt het wel. Afgelopen dinsdag een regionale bijeenkomst van de regio Hart van Brabant en een dag later een bijeenkomst in Oss voor de gemeenteraadsleden van veiligheidsregio Noordoost-Brabant. Op beide dagen ging het over het klimaatbeleid …

08-02-2019: Veiligheidsregio Read More »

01-02-2019: Armoedebeleid

Een nieuwe nota armoedebeleid Gisteravond werd in de informatievergadering Samenleving gesproken over een nieuwe nota armoedebeleid, getiteld “Samen armoede en schulden aanpakken”. Tot nu toe waren er verschillende beleidsnota’s voor armoedebeleid en voor schuldhulpverlening, maar nu zijn deze twee beleidsitems dus voor het eerst in één nieuwe beleidsnota gebundeld. De reden is voor de hand …

01-02-2019: Armoedebeleid Read More »