Search
Close this search box.

March 2019

25-03-2019: Zonnevelden

25-03-2019: Ontwerp visie zonnevelden Bericht van de gemeente Heusden: Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het ontwerp van de visie zonnevelden. Deze visie is samen met lokale maatschappelijke partners opgesteld en bevat een afwegingskader met eisen voor de manier waarop zonnevelden in onze gemeente kunnen worden gerealiseerd. Op woensdag 27 …

25-03-2019: Zonnevelden Read More »

22-03-2019: Duurzaamheid en energie

Duurzaamheid in Heusden: ambitiekaart energie Vorige week heb ik al de nodige aandacht besteed aan de duurzaamheidsagenda en met name het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma voor 2019. Belangrijk onderdeel van het klimaatbeleid in het algemeen is uiteraard ook het energiebeleid. De regering heeft als ambitie gesteld dat Nederland in 2050 energieneutraal moet zijn. Dat betekent dat …

22-03-2019: Duurzaamheid en energie Read More »

15-03-2019: Duurzaamheid

Duurzaamheid in Heusden: uitvoeringsprogramma 2019 In december 2017 stelde de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda “Heel Heusden Duurzaam” vast. Daarin kwamen diverse thema’s aan de orde: biodiversiteit, circulaire economie, klimaatadaptatie, een gezonde en sociale leefomgeving en energiebeleid. Een ambitieuze nota die uiteindelijk moet leiden tot een energieneutraal Heusden in 2050. Dat lijkt ver weg, maar 2050 is …

15-03-2019: Duurzaamheid Read More »

08-03-2019: GOL

GOL gaat (op achtergrond) verder Je hoorde er de afgelopen maanden weinig over: het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat leek tot stilstand gekomen, maar op de achtergrond is er wel degelijk hard gewerkt aan de realisatie van het GOL-project. Op verschillende fronten is veel werk verzet met als doel om eind 2019/begin 2020 toch echt met …

08-03-2019: GOL Read More »