Search
Close this search box.

May 2019

31-05-2019: Financieel beleid

Financiën gemeente Heusden redelijk op orde Het is eind mei, de tijd waarbij de diverse jaarlijkse financiële stukken als Jaarverslag, Bestuursrapportage en Voorjaarsnota weer verschijnen. Uit die stukken blijkt dat het financieel beleid van de gemeente Heusden nog altijd goed op orde is. Uit de begroting 2019, vastgesteld in november vorig jaar, bleek dat de …

31-05-2019: Financieel beleid Read More »

24-05-2019: Snelfietsroute

Fietsstimuleringsplan en snelfietsroute De aan te leggen snelfietsroute tussen Waalwijk en Den Bosch was de afgelopen weken weer eens in het nieuws. Aan de ene kant was er de actie van de Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen (FBL) tegen het gedeeltelijk afgraven van de spoordijk tussen Waalwijk en Drunen; aan de andere kant was er een …

24-05-2019: Snelfietsroute Read More »

17-05-2019: Bestuur

Aantal bezwaren en klachten stabiel De Commissie Bezwaarschriften heeft haar Jaarverslag 2018 naar het college gestuurd; daarnaast is ook het Jaarverslag Klachten vastgesteld. Uit beide Jaarverslagen kun je afleiden dat het aantal bezwaren en klachten bij de gemeente Heusden in de afgelopen jaren en nu dus ook in 2018 redelijk stabiel is gebleven. Elke belanghebbende …

17-05-2019: Bestuur Read More »

10-05-2019: Klimaat

Subsidie isolatiemaatregelen eigen woning De gemeente Heusden gaat nu ook de isolatie van particuliere woningen subsidiëren. Een logische vervolgstap op eerdere maatregelen die al in het vorig jaar vastgestelde Waterplan werden aangekondigd. Onderdeel van dat plan was namelijk een stimuleringsmaatregel waarbij inwoners o.a. een subsidie kunnen krijgen op het afkoppelen van hemelwater van het riool. …

10-05-2019: Klimaat Read More »

03-05-2019: Zwerfafval

Nieuw plan extra aanpak zwerfafval Het probleem van zwerfafval is een van de grote ergernissen bij veel inwoners. Een complex probleem: het gaat niet alleen om het zwerfafval dat mensen onderweg “zomaar laten vallen”, zoals blikjes en flesjes. Het gaat ook om zaken als dumping van afval, voornamelijk in het buitengebied en het bijplaatsen van …

03-05-2019: Zwerfafval Read More »