Month: November 2019

22-11-2019: Financieel beleid

Tweede bestuursrapportage: zorgen over zorg Volgende week wordt in de informatievergadering Bestuur en Beheer de Tweede Bestuursrapportage 2019 behandeld. In deze rapportage geeft het college aan hoe de stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering van de lopende begroting. De begroting 2019 werd eind vorig jaar vastgesteld, maar in de loop van het …

22-11-2019: Financieel beleid Read More »

15-11-2019: Steenenburg

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage Het Steenenburg-plan komt in een volgende fase. Eind vorig jaar werd het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Er kwam toen een beperkt aantal (om precies te zijn 12) inspreekreacties binnen en die zijn inmiddels van een reactie van de gemeente voorzien. De inspreekreacties hebben ook tot diverse aanpassingen geleid, waarover zo …

15-11-2019: Steenenburg Read More »

08-11-2019: behandeling begroting 2020

Algemene beschouwing bij begroting 2020 Afgelopen weekend hebben we in onze gemeente 75 jaar bevrijding gevierd. De fractie Gemeentebelangen wil graag haar grote waardering uitspreken voor het college, maar vooral voor de vele vrijwilligers, die gezorgd hebben voor een mooie, gevarieerde en waardige viering. Een zeer geslaagd programma waar veel inwoners ook aan deelgenomen hebben. …

08-11-2019: behandeling begroting 2020 Read More »

08-11-2019: Begroting 2020

Begroting unaniem vastgesteld door raad Gisteren (donderdag 7 november) was de gemeenteraad bijeen voor de jaarlijkse begrotingsvergadering. De vergadering begint traditioneel al om 17:00 uur met het uitspreken van de algemene beschouwingen, een beschouwing op de begroting maar wel met een beperkte spreektijd van 7,5 minuten. Op zich al een beetje vreemd dat je bij …

08-11-2019: Begroting 2020 Read More »

01-11-2019: Afvalbeleid

Vastrecht Afvalstoffenheffing fors omhoog in 2020 Volgende week is de gemeenteraad Heusden weer toe aan de jaarlijkse begrotingsvergadering: de begroting voor 2020 en de meerjarenbegroting worden komende donderdag vastgesteld. Belangrijk onderdeel voor onze inwoners: de lokale lastendruk. De van oudsher belangrijkste gemeentelijke belasting is de onroerende zaakbelasting (OZB) alhoewel die in omvang al bijna wordt …

01-11-2019: Afvalbeleid Read More »