Search
Close this search box.

December 2019

20-12-2019: Milieu

Stikstofdiscussie in de Raad Afgelopen dinsdag, de laatste raadsvergadering van dit kalenderjaar. Niet erg veel punten op de agenda en bijna geen bespreekpunten. Maar er werd een extra agendapunt aan de vergaderagenda toegevoegd, een zgn. motie vreemd aan de orde ofwel een motie over een onderwerp dat niet geagendeerd staat. DMP, VVD, CDA en Heusden …

20-12-2019: Milieu Read More »

13-12-2019: Gezondheidsbeleid

Kwart minderjarigen drinkt nog altijd alcohol. Op de raadsagenda van komende week staan twee belangrijke agendapunten, die beide te maken hebben met het lokale en regionale gezondheidsbeleid. Op de eerste plaats de Regionale Nota Publieke Gezondheid 2020-2023, die handelt over het te voeren gezondheidsbeleid in de regio Hart van Brabant. Het spreekt voor zich dat …

13-12-2019: Gezondheidsbeleid Read More »

06-12-2019: Ruimtelijk beleid

Nieuwe omgevingswet komt er aan. Afgelopen week werd in een raadsbijeenkomst gesproken over de nieuwe Omgevingswet die na herhaaldelijk uitstel in januari 2021 in werking moet treden. Gemeenten zijn volop bezig met de voorbereidingen hiervoor, want er moet best veel gebeuren. De nieuwe omgevingswet is veel breder dan de structuurvisie en bestemmingsplannen die we nu …

06-12-2019: Ruimtelijk beleid Read More »