January 2020

31-01-2020: Onderwijs

Heusden werkt aan huisvesting onderwijs De zorg voor een goede huisvesting van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is een wettelijke taak voor gemeenten. De gemeente Heusden heeft daartoe een Integraal Huisvestingsplan opgesteld waarin wordt aangegeven wat er in de komende jaren allemaal nodig is om het Heusdense onderwijs van een goed onderkomen te voorzien. …

31-01-2020: Onderwijs Read More »

24-01-2020: Windenergie

Kadernota Windenergie momenteel ter inzage Het college heeft een ontwerp Kadernotitie Windenergie opgesteld en voor inspraak vrijgegeven. Tot 5 februari kan iedereen een zienswijze indienen. Niet dat er nog geen mogelijkheden voor inspraak zijn geweest. De Kadernotitie is namelijk tot stand gekomen na raadpleging van diverse betrokkenen en belangstellenden. Er waren diverse inspraakbijeenkomsten en bij …

24-01-2020: Windenergie Read More »