Search
Close this search box.

June 2020

26-06-2020: Economie

Actieplannen voor winkelcentra Drunen, Heusden-vesting, Vliedberg en Vlijmen De diverse winkelcentra in de gemeente Heusden kampen, net als andere winkelcentra in den lande, met grote problemen. Het koopgedrag van de consument is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd, de bestedingen via internet hebben een enorme vlucht genomen en het gevolg daarvan voor de winkels laat zich …

26-06-2020: Economie Read More »

19-06-2020: Baanbrekers

Uitstekend jaar achter de rug, zwaar weer op komst Enkele weken terug schreef ik op deze plaats al dat het erg goed ging met Baanbrekers. Nu blijkt dat ook uit de jaarcijfers over 2019. Baanbrekers heeft in 2019 390 mensen aan regulier betaald werk geholpen of verder geholpen in scholingstrajecten, 30 meer dan in de …

19-06-2020: Baanbrekers Read More »

12-06-2020: Financieel beleid

Tevreden over 2019; zorgen voor de toekomst Binnenkort wordt de jaarrekening en het jaarverslag 2019 van de gemeente Heusden in de raad besproken; het college legt verantwoording af over het gevoerde beleid. Is het gevoerde beleid conform raadsbesluiten en is de gemeente daarbij ook binnen de financiĆ«le kaders gebleven. Al enkele jaren vertoont de jaarrekening …

12-06-2020: Financieel beleid Read More »

05-06-2020: Voorjaarsnota

Voorjaarsnota is eerder een winstwaarschuwing Vorige week is de Voorjaarsnota gepubliceerd, een voorjaarsnota in een onvoorspelbare tijd, zo kopt het college. De Voorjaarsnota is normaal gesproken een belangrijk document bij de voorbereiding van de begroting voor het daaropvolgende jaar. Het financiĆ«le perspectief voor de komende jaren wordt zo goed mogelijk in beeld gebracht en aan …

05-06-2020: Voorjaarsnota Read More »