Month: September 2020

25-09-2020: Raadsvergadering

Woonvisie vastgesteld met veel moties en amendementen De eerste raadsvergadering na de zomervakantie, afgelopen dinsdag was het zover, een redelijk korte agenda maar wel met een onderwerp dat veel vergadertijd vroeg: de nieuwe Woonvisie. De oude woonvisie dateert al weer uit 2014, de tijd van de economische crisis waarin de woningmarkt in Nederland volledig instortte …

25-09-2020: Raadsvergadering Read More »

18-09-2020: Corona

Gevolgen Coronacrisis voor gemeente Heusden ongewis Op de agenda voor de raadsvergadering van 22 september a.s. staat o.a. de voorbereiding op de begroting 2021 vermeld. Aanvankelijk zou er een extra raadsvergadering komen om die voorbereiding uitgebreider te bespreken. Reden: bij het opmaken van de Voorjaarsnota was er nog onvoldoende informatie beschikbaar om daar een zinnige …

18-09-2020: Corona Read More »

11-09-2020: Arbeidsmigranten

Nieuw beleid arbeidsmigranten in de maak De huisvesting van arbeidsmigranten vormt een toenemend maatschappelijk probleem: aan de ene kant heeft onze groeiende economie behoefte aan steeds meer arbeidsmigranten; aan de andere kant moeten al die mensen wel fatsoenlijk gehuisvest worden. In die behoefte aan huisvesting wordt graag door huisjesmelkers voorzien; beleggers kopen her en der …

11-09-2020: Arbeidsmigranten Read More »

04-09-2020: Woonvisie

Particuliere initiatieven krijgen meer kans Niet alleen de Haagse politiek is weer volop actief, ook de Heusdense politiek is in de afgelopen week weer uit het zomerreces ontwaakt. De politieke activiteiten zijn weer opgepakt met een tweetal informatievergaderingen. In beide vergaderingen kwamen ruimtelijke onderwerpen aan bod. Voor de informatievergaderingen Bestuur en Beheer en voor Samenleving …

04-09-2020: Woonvisie Read More »

03-09-2020 Woonvisie “tHuis in Heusden”

De Nieuw Woonvisie “tHuis in Heusden” werd afgelopen dinsdag besproken in de informatievergadering Bestuur en zal op 22 september in de gemeenteraad definitief vastgesteld worden. U kunt het document hier nalezen: 2020-09-03 Woonvisie tHuis in Heusden