Search
Close this search box.

May 2021

28-05-2021: Vesting Heusden

De vestingwallen gaan verzakken Dat was even schrikken afgelopen weekend toen we de besluitenlijst van de collegevergadering van 18 mei openden. Adviesbureau Fugro heeft onderzoek gedaan naar de stabiliteit van de vestingwallen en de conclusies liegen er niet om. De stabiliteit van de wallen laat erg te wensen over en het gevolg daarvan laat zich …

28-05-2021: Vesting Heusden Read More »

21-05-2021: Bomen

28.157 bomen geïnspecteerd Eigenaars van bomen hebben een zorgplicht: je moet er als eigenaar voor zorgen dat de boom geen gevaar kan opleveren voor het publiek. Als er ongelukken gebeuren, bijvoorbeeld als gevolg van vallende dode takken of nog erger, een boom die omvalt, dan is de eigenaar in principe aansprakelijk tenzij die kan aantonen …

21-05-2021: Bomen Read More »

07-05-2021: Armoedebeleid

Uitgaven bijzondere bijstand stijgen snel in 2020 Enkele weken terug stuurde het college een raadsinformatiebrief naar de raad met daarin een terugblik op de uitvoering van het armoedebeleid. De gemeenteraad stelde in 2019 het beleidsplan “Samen armoede en schulden aanpakken” vast en sindsdien wordt jaarlijks gerapporteerd over de uitvoering van die nota. Enerzijds hoop je …

07-05-2021: Armoedebeleid Read More »