Search
Close this search box.

October 2021

29-10-2021: Groenbeleid

College komt met Projectenboek Groen Vorige week heeft het college in zijn collegevergadering een zgn. Projectenboek Groen vastgesteld. Hierin staan een kleine twintig groenprojecten die men de komende jaren wil uitvoeren en waarbij de financiële dekking plaats vindt vanuit de Reserve Rood voor Groen. Die reserve is in 2011 ingesteld met als achtergrond dat men …

29-10-2021: Groenbeleid Read More »

22-10-2021: Steenenburg

Bouw je eigen droomkasteel! In 2008 kocht de gemeente het voormalige Land van Ooit voor 15,4 miljoen. Nu 13 jaar later is de boekwaarde van het gehele complex opgelopen tot meer dan 20 miljoen. Tot nu toe alleen maar geïnvesteerd, maar vanaf nu moeten de inkomsten dan eindelijk binnenkomen. Niet dat de gemeente er winst …

22-10-2021: Steenenburg Read More »

15-10-2021: Baanbrekers

Nieuwbouw Baanbrekers gaat 28 miljoen kosten Al geruime tijd wordt er bij Baanbrekers gewerkt aan nieuwbouwplannen. De huidige vier gebouwen, voor het merendeel al rond de 50 jaren oud, voldoen volstrekt niet meer aan de eisen van de tegenwoordige tijd. Afgelopen dinsdag hebben we dat als raadsleden ook zelf kunnen constateren bij een korte rondleiding …

15-10-2021: Baanbrekers Read More »

12-10-2021 Agendabespreking

Eerste openbare bijeenkomst Gemeentebelangen na de lockdown In het kader van de energietransitie willen we graag van gedachten wisselen over het gebruik van windmolens. Hiervoor zijn gastsprekers van Stichting Tegenwind uitgenodigd. Ook vertegenwoordigers van de energiecoöperatie Energiek Heusden zullen acte de présence geven. Maandag 18 oktober, start 19.30 uur, D’n Elshof, TH J Rijkenstraat 10A …

12-10-2021 Agendabespreking Read More »

01-10-2021: GOL

Onjuiste data in MER en PIP GOL:  Onzin zegt de provincie Begin september kreeg de gemeenteraad een brief van een inwoner over vermeend gebruik van onjuiste data in de MER-procedure en de GOL-plannen zoals vervat in de Provinciale Inpassingsplan (PIP). Het was een afschrift van een brief aan de leden van Provinciale Staten. Naar aanleiding …

01-10-2021: GOL Read More »

01-10-2021: Hooibroeken

Amendement oppositie niet aangenomen Enkele weken terug schreef ik al over de overeenkomst die gesloten is tussen enerzijds de gemeente Heusden en anderzijds Energiek Heusden. In de informatievergadering van woensdag 15 september werd uitvoerig gesproken over dit onderwerp. Diverse partijen hadden vooraf al schriftelijke vragen ingediend. Die vragen werden (bijna) allemaal keurig beantwoord en tijdens …

01-10-2021: Hooibroeken Read More »