July 2022

Betoog Jaarverslag en Jaarrekening 2021

Raadsvergadering 12 juli 2022 Als eerste wil Gemeentebelangen het kersverse college en de ambtelijkeondersteuning bedanken voor de beantwoording van onze technische vragen. Het saldo van de jaarrekening 2021 sluit na budgetoverheveling af met eenpositief resultaat van maar liefst ruim 8 miljoen euro en een algemene reservevan 30 miljoen. Een mooi overschot dus en dit geeft …

Betoog Jaarverslag en Jaarrekening 2021 Read More »

Voorjaarsnota 2022

Een nieuwe raad, een nieuw college en met deze voorjaarsnota start ookeen nieuw begrotingsjaar voor deze raadsperiode. De financiële cijfersen de positieve uitkomsten van de mei circulaire geven een rooskleurigbeeld voor de toekomst van Heusden. Tot en met 2025 krijgen we meergeld van het rijk voor de uitvoering van onze taken. Het is prettig en …

Voorjaarsnota 2022 Read More »