Search
Close this search box.

July 2023

Voorjaarsnota 2023

Raadsvergadering d.d. 04-07-2023 Betoog Gemeentebelangen Voorjaarsnota 2023 Begroting en meicirculaire:Hoewel de meicirculaire in de onlangs gestuurde raadsinformatiebrief een positieve ontwikkeling laat zien voor de komende 2 jaren, is er wel reden om ons zorgen te maken over de jaren 2026 en 2027. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft ook aan dat gemeenten als geheel nog …

Voorjaarsnota 2023 Read More »

Veiligheid schoolzones: Motie Gemeentebelangen unaniem gesteund!

Steeds vaker horen wij als partij van inwoners bij diverse scholen in onze gemeente dat zij zorgen hebben over de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen. Ook diverse wijkbezoeken wijzen uit dat deze zorgen echt ergens op gebaseerd zijn. Het plaatsen van fysieke verkeersmaterialen (zoals verkeersborden en het creĆ«ren van een kleurrijke omgeving) samen met gedragsaanpak in …

Veiligheid schoolzones: Motie Gemeentebelangen unaniem gesteund! Read More »