Actuele Zaken & Columns.

01-10-2021: GOL

Deel deze column:

Onjuiste data in MER en PIP GOL:  Onzin zegt de provincie

Begin september kreeg de gemeenteraad een brief van een inwoner over vermeend gebruik van onjuiste data in de MER-procedure en de GOL-plannen zoals vervat in de Provinciale Inpassingsplan (PIP). Het was een afschrift van een brief aan de leden van Provinciale Staten. Naar aanleiding van die brief stelde de fractie Partij voor de Dieren schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten. Afgelopen week kwam het antwoord van de provincie op die vragen en dat antwoord is klip en klaar:

Van verkeerde uitgangspunten of onjuiste data is totaal geen sprake. De provincie blijft voor 100% achter de stukken die ten grondslag liggen aan zowel MER als PIP staan. Er zijn geen onjuiste data gebruikt.

U kunt de reactie op de site van de provincie nalezen:

https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/08c9e583-8005-4ac8-b10b-be176dbed68b

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 25 september, 20.00 uur

𝗢𝗽𝗲𝗻𝗯𝗮𝗿𝗲 𝗯𝗶𝗷𝗲𝗲𝗻𝗸𝗼𝗺𝘀𝘁 𝗚𝗲𝗺𝗲𝗲𝗻𝘁𝗲𝗯𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 Maandag 25 september organiseert Gemeentebelangen een openbare bijeenkomst. Het thema van de avond is Stichting Leergeld Heusden. Stichting leergeld richt zich

Lees meer
Actuele Zaken

Voorjaarsnota 2023

Raadsvergadering d.d. 04-07-2023 Betoog Gemeentebelangen Voorjaarsnota 2023 Begroting en meicirculaire:Hoewel de meicirculaire in de onlangs gestuurde raadsinformatiebrief een positieve ontwikkeling laat zien voor de komende

Lees meer