Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

02-07-2020: Jaarverslag en Jaarrekening 2019

Deel deze column:

Bijdrage van Gemeentebelangen in het Raadsdebat op 1 juli:

Een overschot van ruim 3,2 miljoen in de jaarrekening 2019. Op zich een mooi resultaat als dan ook nog blijkt dat veel voorgenomen beleidsvoornemens ook inderdaad gerealiseerd zijn. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het doel is niet om geld over te houden, het doel is om beleid te maken en uit te voeren. Dat is niet op alle fronten gelukt; immers er wordt een bedrag van 1,4 miljoen overgeheveld naar 2020: projecten of uitvoering van taken die om uiteenlopende redenen op schuiven naar 2020. Dat doet zich elk jaar voor en op zich ook zeer begrijpelijk: het zou wel erg toevallig zijn als per het einde van het boekjaar alles precies afgehandeld zou zijn. Maar dan blijft er nog altijd 1,8 miljoen over waarvan ruim drie ton wordt gestort in de egalisatiereserve Riolering en de rest kan worden toegevoegd aan de Algemene Reserve, op zich een goede zaak want die AR zouden we nog wel eens hard nodig kunnen hebben. Een duidelijke en heldere jaarrekening en jaarverslag. Het boekwerk wint elk jaar aan kwaliteit, daarvoor de complimenten aan uw college en via uw college aan al degenen die daaraan een bijdrage hebben geleverd. Ook dank voor de beantwoording van de vele technische vragen, wat ons betreft hoeven wij daar nauwelijks op terug te komen. Maar er blijven toch wel enkele puntjes over die we nu aan de orde willen stellen.

We hebben in de begroting vorig jaar een extra bedrag van 500 duizend euro voor onderhoud wegen opgenomen. Uit de jaarrekening blijkt dat er echter een totaal bedrag van 774 duizend euro niet is besteed. Niet vanwege het gebrek aan projecten, maar de voorbereiding vergt veel meer tijd dan verwacht. Overigens draagt die 774 duizend euro niet bij aan het overschot in de jaarrekening want dat bedrag wordt toegevoegd aan de daarvoor bestemde reserve en blijft dus voor dit doel beschikbaar. Maar we vinden het bedrag toch wel erg hoog, geld blijft toch weer langer op de plank liggen terwijl veel wegen schreeuwen om onderhoud. En dat is moeilijk uit te leggen. Wij vragen ons af hoe we kunnen komen tot een meer reรซle planning van activiteiten die wel op tijd uitgevoerd kunnen worden. Wij vragen uw college om daar nog eens kritisch naar te kijken.

Bij het afvalbeleid blijkt dat de ontvangen afvalstoffenheffing voor het eerst sinds het invoeren van het omgekeerd inzamelen kostendekkend is. Afgelopen jaar hebben we de Egalisatiereserve twee keer moeten aanvullen vanuit de Algemene Reserve; iets wat eigenlijk niet nodig zou moeten zijn, want het doet afbreuk aan het principe van โ€œde vervuiler betaaltโ€. Goede zaak dus dat we nu op een kostendekkend niveau zitten. Maar er blijven nog wel enkele ergernissen over en dan doel ik met name op het asociale verschijnsel van dumpingen van afval en bijplaatsingen. Ondanks genomen maatregelen is dat alleen maar fors toegenomen, gelet op de informatie uit de RIB van begin maart. Als we dan kijken naar de bestedingen vanuit het Plan van Aanpak Zwerfafval, dan blijkt dat een bedrag van 41.500 helemaal niet besteed is, dat wordt overgeheveld naar 2020. Vooral de bijplaatsingen vormen een bron van grote ergernis onder de inwoners en wij vinden dat er op dat gebied een extra inzet dringend gewenst is, zeker omdat het budget ook beschikbaar is; het wordt alleen niet gebruikt. We beseffen dat handhaving moeilijk is, maar we moeten toch al het mogelijke doen om dit probleem beter en intensiever aan te pakken.

Tot slot de riolering. We kennen inmiddels allemaal het probleem van de wateroverlast bij hevige stortbuien. Enkele weken terug werden we daar opnieuw mee geconfronteerd. Gelukkig is er al veel gedaan om de problemen aan te pakken. Het watersysteem in Vlijmen-noord heeft uitstekend gewerkt, de nieuwe waterberging aan de Spoorlaan kon meteen na de oplevering zijn functie vervullen en veel water opvangen. In Drunen-noord liggen plannen om de capaciteit van de waterberging te vergroten samen met de uitvoering van de GOL-maatregelen. Allemaal prima zaken die we voor elkaar hebben of op korte termijn voor elkaar krijgen. Maar we hebben ook gezien dat er in de Jnk de la Courtstraat toch weer grote problemen ontstaan, ondanks maatregelen die daar enkele jaren terug zijn genomen. Grote problemen die ook tot veel overlast bij inwoners geleid hebben. Nou gaat er in de directe omgeving hier ook het een en ander veranderen in het kader van de GOL en wij vragen ons af of ook hier, net zoals in Drunen-noord, niet nog eens een keer gekeken kan worden of een afdoende oplossing voor de problematiek gevonden zou kunnen worden. Graag een reactie van het college.

Tot zover in eerste termijn.

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

๐—›๐—ผ๐—ฒ ๐—ด๐—ฎ๐—ฎ๐˜ ๐—›๐—ฒ๐˜‚๐˜€๐—ฑ๐—ฒ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ธ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ ๐—ท๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ๐˜‚๐˜‚๐—ฟ๐˜‡๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei themaโ€™s

Lees meer