Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

03-07-2018: Coalitieprogramma deel 1

Deel deze column:

Heusden. Samen. Doen!

Bouwen en wonen

 Het coalitieprogramma voor de komende vier jaar voor de gemeente Heusden heeft de titel ‘Heusden. Samen. Doen!’ Het is een programma op hoofdlijnen en biedt ruimte om met elkaar verder invulling te geven. De komende weken willen de coalitiepartijen DMP Heusden, Gemeentebelangen, VVD en Heusden één graag meer vertellen over het programma.

In Heusden doen we het graag samen. Samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Maar ook samen met onze buren en andere partners, die niet altijd in de naaste omgeving gevestigd zijn. Vanuit dit perspectief zijn we trots op Heusden. Samen. Doen!; het programma 2018-2022 van de coalitiepartijen. Het is voor ons de richting die we de komende jaren samen met u op willen gaan. Het programma is opgebouwd uit een viertal pijlers: Samen thuis, Voor iedereen, Samen doen en Blik vooruit. Vandaag onderdeel ‘bouwen en wonen’ uit de pijler Samen thuis.

Wat gaan we doen?

  • Bij nieuwbouw zetten we in op consumentgericht, levensloopbestendig, circulair en duurzaam bouwen. Dit betekent ook gasloos bouwen.
  • De vervolgfases van De Grassen en de woningen op Landgoed Steenenburg worden energieneutraal ontwikkeld.
  • We bouwen van 2018 tot 2022 een kleine 1.200 woningen waarvan minimaal 300 in de sociale huursector.
  • We gaan de doorstroming bevorderen door diversiteit aan nieuwbouw en het tegengaan van scheefwonen in de sociale huursector.
  • Bij nieuwe ontwikkelingen maken we steeds de afweging tussen maatschappelijke en economische belangen. Hierbij zijn de beoogde exploitatie-inkomsten niet primair leidend.
  • Via herstructurering en revitalisering van vrijkomend bestaand vastgoed vergroten we de diversiteit van het woningaanbod.

 

Wat doen we samen?

  • In lijn met de uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet, denken (toekomstige) inwoners van meet af aan mee over hun (toekomstige) woon- en leefomgeving.
  • Door in gesprek te gaan met particulieren en (prestatie)afspraken te maken met de woningcoöperatie en projectontwikkelaars, richten we ons op het toekomstbestendig maken van de (bestaande) woningvoorraad. Dit betekent bijvoorbeeld verduurzamen (waaronder gasloos) en een betere afstemming op de behoeften van de woonconsument.
  • Vanuit de grote vraag naar (sociale) woningbouw in Drunen, onderzoeken we samen met inwoners en belanghebbenden in hoeverre potentiële locaties geschikt zijn voor toekomstige woningbouw.

 

Zie het volledige coalitieprogramma op de website van de gemeente Heusden: https://www.heusden.nl/Raad_en_College_1/College_van_B_en_W/Coalitieprogramma_2018_2022

Reageren op het programma? Benader een van de coalitiepartijen.

 

Nieuwe zaken & columns