Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

03-09-2018: Coalitieprogramma deel 7

Deel deze column:

Heusden.Samen.Doen!

Duurzaamheid & Financieel

 

Het coalitieprogramma voor de komende vier jaar voor de gemeente Heusden heeft de titel ‘Heusden. Samen. Doen!’ Het is een programma op hoofdlijnen en biedt ruimte om met elkaar verder invulling te geven. De coalitiepartijen DMP Heusden, Gemeentebelangen, VVD en Heusden één hebben afgelopen weken meer verteld over het programma en sluiten deze week af met het onderdeel Blik vooruit.

 

In Heusden doen we het graag samen. Samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Maar ook samen met onze buren en andere partners, die niet altijd in de naaste omgeving gevestigd zijn. Vanuit dit perspectief zijn we trots op Heusden. Samen. Doen!; het programma 2018-2022 van de coalitiepartijen. Het is voor ons de richting die we de komende jaren samen met u op willen gaan. Het programma is opgebouwd uit een viertal pijlers: Samen thuis, Voor iedereen, Samen doen en Blik vooruit. Vandaag de laatste onderdelen ‘Duurzaamheid‘ en ‘Financieel’ uit de pijler Blik vooruit.

 

Duurzaamheid

Wat gaan we doen?

 • De duurzaamheidsagenda is de komende periode de leidraad.
 • Alle gemeentelijke voorzieningen zijn in 2030 energieneutraal.
 • Het zogenaamde scenario ‘Groenstructuurplan 2018-2022’ wordt in deze periode integraal uitgevoerd.
 • We gaan in deze periode meer circulair inkopen en aanbesteden. Ons streven is om dit in 2022 voor de volle 100% te doen.
 • Het Waterplan wordt integraal uitgevoerd. Onze ambitie hierbij is ‘60% van het totale verharde oppervlak afkoppelen in 60 jaar’.


Wat doen we samen?

  • Heusden is in 2050 energieneutraal.
  • In deze periode zetten we in op energiebesparing maar ook op het lokaal opwekken van energie.
  • Plaatsing van windmolens en zonnevelden wordt in coöperatief verband mogelijk gemaakt zodat een aanzienlijk deel van de revenuen terugvloeit naar de lokale samenleving.
  • We gaan in deze periode het Natuur Netwerk Heusden voltooien, samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap Aa en Maas, de Provincie (Groen Ontwikkelfonds Brabant) en particuliere grondeigenaren.
  • Samen met partners en ondernemers richten we ons op het voorkomen dat grondstofvoorraden verder worden uitgeput door reststoffen volledig opnieuw in te zetten.
  • De hoeveelheid restafval per inwoner daalt verder naar 30 kilogram in 2022.

 

Financieel

Wat gaan we doen?

  • We geven niet meer uit dan dat er in komt.
  • Gemeentelijk eigendommen die niet nodig zijn voor de uitvoering van beleid, worden afgestoten.
  • Cultuurgronden die niet nodig zijn voor uitvoering van beleid, worden bij gelegenheid, gefaseerd en vrij van pacht verkocht.
  • De OZB houden we de komende vier jaar gelijk, behoudens de inflatiecorrectie.
  • We houden de rioolheffing en de afvalstoffenheffing kostendekkend.
  • Wanneer de overlast van hondenpoep concreet afneemt, brengen wij de hiermee samenhangende kostenbesparing, op het tarief van de hondenbelasting in mindering.
  • De reserve sociaal domein wordt alleen ingezet voor beleidsdoelen binnen het sociaal domein waaronder collectief preventieve doelen.

Wat doen we samen?

  • Met organisaties die aanzienlijke gemeentelijke subsidies ontvangen maken we duidelijke prestatieafspraken over te behalen maatschappelijke effecten.

 

Zie het volledige coalitieprogramma op de website van de gemeente Heusden: https://www.heusden.nl/Raad_en_College_1/College_van_B_en_W/Coalitieprogramma_2018_2022 Reageren op het programma? Benader een van de coalitiepartijen.

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer