Actuele Zaken & Columns.

04-11-2017: GOL

Deel deze column:

GOL-project weer een stapje verder

Het GOL-project is weer in een volgende fase beland: de voorontwerp inpassingsplannen van de provincie voor GOL-west en GOL-oost GS zijn in de afgelopen maanden met diverse partijen besproken; dat heeft geleid tot enkele aanpassingen zoals het definitief opnemen van een SnelFietsRoute en een wijziging van de SFR in de Baardwijkse Overlaat. In eerste instantie was men van plan om de gehele spoordijk af te graven en er een nieuwe fietsbrug aan te leggen, nu heeft men besloten om er een half open (fietsbrug) en half dichte (dijk) verbinding van te maken.

De beide ontwerpinpassingsplannen liggen vanaf 4 november ter inzage; iedereen kan gedurende 6 weken zijn of haar zienswijze indienen.

Lees hier de aanbiedingsbrief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten met daarin diverse links:

2017-1102 Statenmededeling GOL

Lees hier het memo van het college van Heusden aan de gemeenteraad van Heusden:

2017-1102 Memo college Heusden over GOL

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 25 september, 20.00 uur

𝗢𝗽𝗲𝗻𝗯𝗮𝗿𝗲 𝗯𝗶𝗷𝗲𝗲𝗻𝗸𝗼𝗺𝘀𝘁 𝗚𝗲𝗺𝗲𝗲𝗻𝘁𝗲𝗯𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 Maandag 25 september organiseert Gemeentebelangen een openbare bijeenkomst. Het thema van de avond is Stichting Leergeld Heusden. Stichting leergeld richt zich

Lees meer
Actuele Zaken

Voorjaarsnota 2023

Raadsvergadering d.d. 04-07-2023 Betoog Gemeentebelangen Voorjaarsnota 2023 Begroting en meicirculaire:Hoewel de meicirculaire in de onlangs gestuurde raadsinformatiebrief een positieve ontwikkeling laat zien voor de komende

Lees meer