Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

04-11-2017: GOL

Deel deze column:

GOL-project weer een stapje verder

Het GOL-project is weer in een volgende fase beland: de voorontwerp inpassingsplannen van de provincie voor GOL-west en GOL-oost GS zijn in de afgelopen maanden met diverse partijen besproken; dat heeft geleid tot enkele aanpassingen zoals het definitief opnemen van een SnelFietsRoute en een wijziging van de SFR in de Baardwijkse Overlaat. In eerste instantie was men van plan om de gehele spoordijk af te graven en er een nieuwe fietsbrug aan te leggen, nu heeft men besloten om er een half open (fietsbrug) en half dichte (dijk) verbinding van te maken.

De beide ontwerpinpassingsplannen liggen vanaf 4 november ter inzage; iedereen kan gedurende 6 weken zijn of haar zienswijze indienen.

Lees hier de aanbiedingsbrief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten met daarin diverse links:

2017-1102 Statenmededeling GOL

Lees hier het memo van het college van Heusden aan de gemeenteraad van Heusden:

2017-1102 Memo college Heusden over GOL

Nieuwe zaken & columns