Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

05-10-2012: Kosten Centrumplan Vlijmen

Deel deze column:

Bijdrage gemeente CP Vlijmen

Zoals elders op deze site al vermeld is de gemeente rond met projectontwikkelaar Heijmans . Er ligt een overeenkomst waarbij Heijmans op zich neemt om een schitterend plan te gaan realiseren. De gemeenteraad heeft in het verleden daarvoor een bijdrage beschikbaar gesteld van 10 miljoen (prijspeil 2009). Na indexering komt die bijdrage in 2016 waarschijnlijk uit op 11,5 miljoen. Dat bedrag moet de gemeente aan Heijmans betalen als bijdrage in de realisatie van het totale plan. De bijdrage is vooral nodig om een ondergrondse parkeergarage (nu voor 220 auto’s) te maken. Na tientallen jaren van discussie en plannen die in de prullenbak verdwenen ligt er nu eindelijk een reëel en financieel ook haalbaar plan. Laten we onze zegeningen tellen!

Heusden Transparant (HT) geeft op haar twitter-account aan dat de werkelijke kosten 15 miljoen zouden zijn. Een dag later verhoogden ze dat bedrag tot 20 miljoen. Diverse leden van de partij retweeten dat bericht en ook partijvoorzitter Jan Kleijan reageerde op zijn twitter-account in gelijke zin. De werkelijke kosten zouden 20 miljoen bedragen; de wethouder zou niet kunnen rekenen, aldus HT.

Kennelijk telt HT alle kosten die in het verleden gemaakt zijn voor andere plannen dan ook mee. Enkele cijfers.  In de vorige periode zijn diverse panden in het centrum van Vlijmen opgekocht vanwege de strategische ligging in het toenmalige Centrumplan. Die aankopen werden ook unaniem gesteund door de toenmalige grootste coalitiepartij Heusden Eén, waaronder de huidige HT-leden Frans van der Lee en Louise van der Heijden. Kleijan was toen voorzitter van Heusden Eén en ook van die kant kwam nooit een teken van protest. Nu ligt er een aanzienlijk kleiner en compacter centrumplan waardoor toen gekochte panden niet meer nodig blijken te zijn. Door de economische crisis die met name de woningmarkt getroffen heeft zijn die woningen inmiddels veel minder waard geworden. Gevolg: de gemeente zal op die woningen een flink verlies leiden. Dat verlies is bij de jaarrekening 2011 inmiddels afgedekt via een nieuwe voorziening van 2,2 miljoen.

Zoals gezegd: de gemeente werk al jaren aan een nieuw centrumplan Vlijmen. Diverse plannen zijn de revue gepasseerd. Wie herinnert zich niet het prachtige plan van de flamboyante architect Riek uit Rotterdam. Al die voorbereidingen hebben inderdaad veel geld gekost. Ook daar waren de leden van HT allemaal bij aanwezig en ze hebben daar allemaal mee ingestemd. Voor die voorbereidingskosten is (ook met de instemming van de toenmalige Heusden Eén-fractie) een reserve gevormd die eind vorig jaar al ruim 4,6 miljoen bedroeg en bij de jaarrekening 2011 is daar nog eens 1,2 miljoen aan toegevoegd. De reserve komt daarmee dus op ruim 5,8 miljoen.

Als je nou die bedragen bij elkaar telt, dan kom je inderdaad uit op bijna 20 miljoen (11,5+2,2+5,8). Maar moet je al die bedragen bij elkaar tellen en vervolgens stellen dat het nieuwe plan 20 miljoen euro kost. Van mij mag HT dat doen, we worden er niet rijker of armer van. Maar of het zinvol is? We proberen nu tot een reëel en financieel haalbaar nieuw centrumplan te komen. Als je dat nieuwe plan gaat belasten met alle kosten uit het verleden, dan zal dat zeker niet lukken. Het is naar ons idee zinvoller om naar de toekomst te kijken: dit plan is financieel haalbaar met een gemeentelijke bijdrage van 11,5 miljoen en dat zijn dan ook de gemeentelijke kosten in dit plan (excl. de voorbereidingskosten van dit plan). En al die vorige plannen hebben helaas inderdaad ook veel geld gekost, maar daar waren Jan en Frans (samen met alle andere raadsfracties die altijd vóór stemden) ook allebei zelf bij betrokken. Het is dan ook volslagen waanzin om dat allemaal op de schouders van een wethouder af te schuiven. Zoals het naar ons idee ook waanzin is om al die kosten uit het verleden bij de prijs van dit nieuwe Centrumplan op te tellen.

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer