Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

07-08-2015: Vluchtelingenwerk in Heusden

Deel deze column:

Naar aanleiding van een kritische ingezonden brief van de heer Wim Klaassen afgelopen week in het Brabant Dagblad willen wij graag de volgende FEITEN INZAKE HET VLUCHTELINGENWERK IN HEUSDEN van de afgelopen maanden onder uw aandacht brengen:

Juni 2015: in de Voorjaarsnota stelt de gemeenteraad in verband met een verwachte toename van het aantal op te vangen vluchtelingen 50.000 euro extra subsidie beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen in 2016. Bijna alle verenigingen en instellingen worden geconfronteerd met nog lopende bezuinigingsprogramma’s (de voorjaarsnota bevat namelijk geen nieuwe bezuinigingen); alleen voor Vluchtelingenwerk wordt dus een uitzondering gemaakt en wordt meer geld beschikbaar gesteld.

Augustus 2015: Stichting Vluchtelingenwerk sluit een huurovereenkomst met de Bibliotheek Heusden voor het gebruik van de bibliotheek ten behoeve van inburgeringsactiviteiten. Een locatie die zich daar bij uitstekt voor leent en die ook weer bijdraagt aan een betere bezettingsgraad van het bibliotheekgebouw.

Augustus 2015: volgens cijfers van het COA (Centraal Orgaan Asielaanvragen) is Heusden een van de weinige gemeenten (de enige in de Langstraat) die in voorgaande jaren en ook dit jaar méér vluchtelingen huisvest dan de rijksnorm oplegt.

Enkele zaken die tot stand komen met de medewerking van de lokale partijen die door de heer Klaassen zo verfoeid worden. En ja, we zijn als gemeente met de stichting op zoek naar huisvesting als alternatief voor de dure ruimte in de Voorste Venne en voor de Parklaan. Want het is nou eenmaal zo dat we in de huidige tijd niet voor elke instelling of vereniging een aparte ruimte beschikbaar kunnen stellen. Uitgangspunt in het huidige beleid is minder gemeentelijk eigendommen en de huisvesting die we als gemeente nog wel blijven bieden moet veel efficiënter en dus goedkoper gebruikt worden. Dat lukt alleen als de bezettingsgraad van die gebouwen optimaal is. Ook dat is een maatschappelijk belang; het gaat immers om het gebruik van gemeenschapsgeld.

Dat betekent gelukkig niet dat er voor bijvoorbeeld vluchtelingenwerk geen (financiële) ruimte meer zou zijn. Dat blijkt o.a. ook uit bovengenoemde feiten, feiten waarover de heer Klaassen wel geen ingezonden brief zal schrijven.

 

Nieuwe zaken & columns