Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

08-01-2014: Marie van de Middelhaai

Deel deze column:

Drunen, 8 januari 2014

Aan het College van de gemeente Heusden
(via email griffie)

Betreft:  vragen ex art 61 RvO omgevingsvergunning Nassaudwarsstraat

Geacht college,

Op 4 oktober 2013 heeft Marja Kivits, alias Marie van de Middelhaai, in lekker sappig Vlijmens dialect, lekker scherp en zonder omwegen, haar probleem m.b.t. de kosten voor een omgevingsvergunning voor de realisatie van een rieten kap op Brabants mooiste boerderij aan de kaak gesteld (zie brief in de bijlage). Vanuit Gemeentebelangen Heusden hebben we ervaren dat heel veel inwoners sympathie hebben met de “strijd tegen het water” die Marie van de Middelhaai heeft gevoerd om haar boerderij “waterdicht” te krijgen! Wij hebben bewondering voor deze inwoonster van de gemeente Heusden, een echte “DOENER”, die met heel veel enthousiasme en doorzettingsvermogen veel geld bij elkaar heeft gesprokkeld om de rieten kap op haar fantastische boerderij te laten vervangen.

Voor het vervangen van een rieten kap is volgens onze informatie normaal gesproken geen omgevingsvergunning noodzakelijk. Echter in deze situatie gaat het om een rijksmonument en dan is  Marie van de Middelhaai, zoals ook anderen die eigenaar zijn van een rijksmonument, verplicht een omgevingsvergunning aan te vragen. Aan het verkrijgen van een omgevingsvergunning zijn  automatisch ook legeskosten verbonden. En daar wringt nu net de schoen …! Vanuit  Gemeentebelangen begrijpen wij de frustratie hierover wel want Marie van de Middelhaai heeft al haar energie ingezet op de financiering van de vervanging van de rieten kap op haar prachtige oude boerderij en is vervolgens geconfronteerd met een, niet ingecalculeerd, behoorlijk bedrag aan legeskosten. “Een koude douche terwijl ze dacht lekker droog te zitten”!
Naar wij begrepen hebben is er op diverse manieren al gezocht naar een oplossing voor dit “probleem” maar geen van de mogelijke oplossingen zijn om uiteenlopende redenen haalbaar. Zeker ook omdat rekening moet worden gehouden met mogelijke precedentwerking. Hierdoor is het kwijtschelden van de legeskosten niet wenselijk.

Ondanks de reeds gedane inspanningen om een oplossing voor Marie van de Middelhaai te vinden wil Gemeentebelangen Heusden u toch nog vragen om een extra inspanning te leveren om tot een (gedeeltelijke?) oplossing te komen. Wij doen u daarbij de suggestie om haar op een ludieke manier een optreden te laten verzorgen en haar prestatie te honoreren door een gepaste bijdrage te leveren ter ondersteuning van de te betalen legeskosten. Onze gedachten gaan daarbij uit naar een muzikaal optreden of voordracht van Marie van de Middelhaai voor het begin van een raadsvergadering en/of op de “Dromen. Doen. Heusden dag” op 26 januari a.s. Ons argument daarbij is dat de gemeente Heusden daarmee op een mooie, ludieke en creatieve manier waardering uitspreekt voor de grote inspanning die Marie van de Middelhaai heeft verricht en dat de gemeente Heusden “verrekte trots” is dat de mooiste boerderij van Brabant in de gemeente Heusden staat.

Wij willen u dan ook de volgende vragen voorleggen:

  1. Is het juist dat voor het vervangen van een rieten kap op een “normale” woning geen legeskosten verschuldigd zijn terwijl dat bij een rijksmonument wel het geval is?
  2. Is het mogelijk om Marie van de Middelhaai uit te nodigen voor een ludiek      optreden bij een gemeentelijk evenement om haar zodoende in de gelegenheid te stellen de legeskosten op die manier (symbolisch) (al dan niet gedeeltelijk) zelf te laten verdienen.

 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Caspar van den Brandt,
Fractievoorzitter Gemeentebelangen Heusden.

Nieuwe zaken & columns