Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

08-12-2017: Hondenbeleid

Deel deze column:

Waarom geen hondenuitrenveld in Oudheusden?

Gemeentebelangen heeft vragen aan het college over het hondenbeleid in onze gemeente gesteld. Hieronder de brief die wij afgelopen week aan het college gestuurd hebben. De antwoorden op de gestelde vragen worden op korte termijn verwacht.

 

Oudheusden, 30 november 2017

Aan het college van Heusden Via email griffie

Betreft: Vragen o.g.v. artikel 61 RvO over overlast hondenpoep

 

Geacht college,

Op 18 februari 2014 heeft de gemeenteraad de notitie hondenbeleid vastgesteld. In die notitie werd o.a. aangegeven dat er in bepaalde kernen behoefte was aan (meer) hondenuitrenvelden, met name in de kernen Oudheusden (zelfs twee velden) en Vlijmen.

Uit de wijkatlas blijkt dat juist in Oudheusden de meeste mensen overlast ervaren van honden (zie bijgevoegd screenshot), nl. 47% (bijna de helft van de inwoners dus!).

Bovendien blijkt bij de jaarlijkse behandeling van begroting en jaarrekening en ook uit genoemde notitie hondenbeleid dat de opbrengst van de hondenbelasting aanzienlijk groter is dan het bedrag dat aan bestrijding van hondenoverlast wordt uitgegeven. Er is jaarlijks een overdekking van ca. 60.000 euro.

Gelet op bovenstaande willen wij u de volgende vragen voorleggen:

  1. Is er sinds het vaststellen van de notitie hondenbeleid in februari 2014 (nu bijna 4 jaren geleden) gezocht naar mogelijke locaties voor hondenuitrenvelden in met name Oudheusden en in Vlijmen? Zo ja, wat is het resultaat van deze zoektocht, zo nee, waarom niet?
  2. Opvallend is dat het aantal meldingen van hondenoverlast in Oudheusden, Haarsteeg en Vliedberg het hoogst is, zie bijlage 1. Hoe wil het college ervoor zorgen dat overlast van hondenpoep in die kernen kan verminderen?
  3. Kan het college aangeven wanneer aan het voornemen uit de notitie om hondenuitrenvelden te realiseren in Oudheusden en in Vlijmen ook daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven?

 

Met vriendelijke groet,

Hüseyin Simsek

 

 

Bijlage 1

Bron: https://heusden.buurtmonitor.nl/ & https://www.heusden.nl/dsresource?objectid=e0caeeb0-207c-4fc0-8b12-c7789693cdfa

 

Nieuwe zaken & columns