Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

08-08-2018: Coalitieprogramma deel 4

Deel deze column:

Heusden.Samen.Doen!

Onderwijs & Cultuur en bibliotheken

 

Het coalitieprogramma voor de komende vier jaar voor de gemeente Heusden heeft de titel ‘Heusden. Samen. Doen!’ Het is een programma op hoofdlijnen en biedt ruimte om met elkaar verder invulling te geven. De komende weken willen de coalitiepartijen DMP Heusden, Gemeentebelangen, VVD en Heusden één graag meer vertellen over het programma.

In Heusden doen we het graag samen. Samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Maar ook samen met onze buren en andere partners, die niet altijd in de naaste omgeving gevestigd zijn. Vanuit dit perspectief zijn we trots op Heusden. Samen. Doen!; het programma 2018-2022 van de coalitiepartijen. Het is voor ons de richting die we de komende jaren samen met u op willen gaan. Het programma is opgebouwd uit een viertal pijlers: Samen thuis, Voor iedereen, Samen doen en Blik vooruit. Vandaag onderdeel ‘Onderwijs’ en ‘Cultuur en bibliotheken‘ uit de pijler Voor iedereen.

 

Onderwijs

Wat gaan we doen?

 • Elk kind passend onderwijs bieden om het beste uit zichzelf te kunnen halen.
 • Nieuwbouw van basisscholen De Dromenvanger/Leilinde in Oudheusden en De Bussel/De Mini-Bussel in Vlijmen.

Wat doen we samen?

 • Een agenda opstellen waarin we samen afspraken maken over onderwerpen met een gezamenlijk belang zoals bijvoorbeeld techniekonderwijs, verkeersveiligheid, gebiedsontwikkeling, sociaal-maatschappelijke vraagstukken, kunst, cultuur, sport en duurzaamheid.
 • Investeren in integrale kindcentra door zowel het verbreden van samenwerking als samenhang en de kwaliteit op een hoger plan tillen door kansen te benutten.
 • Samen met kinderopvang, scholen, ondernemers en Baanbrekers via leerlijnen inzetten op een soepele overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool en van basisschool naar het voortgezet onderwijs. Ook gaan we samen met deze partijen aan de slag met passend onderwijs voor anderstaligen en laaggeletterden.

 

Cultuur en bibliotheken

Wat gaan we doen?

 • Voorlopig de regie blijven pakken bij de verdere uitwerking van ‘Cultuur op Koers 2022’.
 • We houden de vinger aan de pols bij de exploitatie van De Voorste Venne als bruisend cultureel centrum.

Wat doen we samen?

 • Samen met culturele organisaties en vanuit lokale tradities gaan we op zoek naar een meer integrale verbinding van verschillende doelgroepen, kernen en andere sectoren zoals sport, natuur en het sociaal domein.
 • We hechten grote waarde aan de zelfwerkzaamheid van verenigingen en organisaties en verwachten daarom dat zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen bij het op niveau houden van hun accommodatie, ook in financieel opzicht.
 • Samen met de bibliotheken, gaan we de mogelijkheden voor de toekomst verkennen. Hierbij wordt gekeken naar combinatiemogelijkheden met andere maatschappelijke functies. De resultaten worden vastgelegd in prestatieafspraken waaraan de financiële middelen worden gekoppeld.
 • Samen met omwonenden en inwoners inventariseren we de opties voor de gebouwen en gebieden buiten het carré van De Voorste Venne. Vanuit deze inventarisatie stellen we gezamenlijk een toekomstbeeld op.

 

Zie het volledige coalitieprogramma op de website van de gemeente Heusden: https://www.heusden.nl/Raad_en_College_1/College_van_B_en_W/Coalitieprogramma_2018_2022 Reageren op het programma? Benader een van de coalitiepartijen.

Nieuwe zaken & columns