Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

03-09-2013: GOL-plannen voor Drunen-west

Deel deze column:

Vragen over nieuw GOL-plan Drunen-west

Hieronder de vragen die onze fractie over genoemd onderwerp gesteld heeft aan het college:

Drunen, 3 september 2013

Aan het College van de gemeente Heusden

Betreft:             Vragen art. 61 RvO GOL Drunen-west:
mondelinge beantwoording in raadsvergadering van 17 september 2013

 

Geacht college,

Afgelopen zaterdag was er een promotiedag Vol van de Gol; inwoners konden kennis nemen van de vele plannen die er in het kader van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat op de rol staan. Eind september wordt de bestuurlijke overeenkomst ondertekend.

Leden van onze fractie zijn afgelopen zaterdag op bezoek geweest bij de stand van de GOL aan de Eindstraat/Dwarsstraat in Drunen. Wij verwachtten uiteraard daar geen bijzondere nieuwe ontwikkelingen; immers de plannen zijn bij de raadsleden in grote lijnen wel bekend en in de afgelopen maanden hebben wij niets vernomen van grote wijzigingen daarin. Ook op de website van de GOL staan tekeningen en afbeeldingen die ons zeer bekend voorkwamen.

Toch werden wij afgelopen zaterdag volledig verrast door een compleet nieuwe situatietekening voor de verkeersafwikkeling in Drunen-west. In de tot nu toe bekende plannen boog de verlengde Spoorlaan (v.a. de Kastanjelaan) ter hoogte van de Korenmolen naar het noorden af; de woning op de hoek van de Parallelweg zou daarvoor plaats moeten maken. Ten noorden van de spoordijk zou een rotonde komen waar de Spoorlaan en de verbindingsweg naar de Overlaatweg samen zouden komen, samen met de nieuwe wegen naar de op- en afritten naar de A59. Die schets staat ook nog altijd op de website van de GOL (zie bijlage). Klik hier voor de bijlage.

Tot onze grote verbazing bleek afgelopen zaterdag dat de plannen volledig veranderd zijn. De verlengde Spoorlaan buigt in de nieuwe situatie ter hoogte van de Korenmolen in zuidelijke richting af waardoor de laatste woning aan de Eindstraat plaats zou moeten maken. De eerder vermelde rotonde zou nu ten zuiden van de Spoordijk komen te liggen. Het gevolg daarvan is dat een grote verkeersstroom nu veel dichter bij de woningen aan het einde van de Eindstraat komt te liggen. Ook is er een compleet andere oplossing voor bijvoorbeeld het landbouwverkeer.

Voor ons als raadsleden en voor de buurtbewoners is dit een geheel nieuwe ontwikkeling. Wij kunnen ons best voorstellen dat er verschillende alternatieven onderzocht worden; echter nu wordt een nieuw plan gepresenteerd en van het oude plan zien we niets meer terug. Wij vragen ons daarom af wat de status van deze plannen is, mede gelet op de bestuursovereenkomst die eind deze maand ondertekend gaat worden.

Wij zien graag op 17 september tijdens de raadsvergadering (vóór de ondertekening van de bestuursovereenkomst) de volgende vragen beantwoord:

  1. Waarom is het vorige plan met de rotonde ten noorden van de Spoordijk plotseling van tafel verdwenen of is dat plan nog altijd in beeld?

 

  1. Wat is de status van het zaterdag gepresenteerde plan? Is dit een voorstel van de GOL waar de gemeenteraad nog invloed op kan uitoefenen? Worden er straks meerdere alternatieven gepresenteerd of wordt er alleen maar gekeken naar de financieel meest aantrekkelijke oplossing?

 

  1. Wordt in de bestuursovereenkomst al vastgelegd voor welke oplossing gekozen wordt en zo ja, kan de gemeenteraad daarvan nog afwijken (ook als een alternatieve oplossing meer budget vraagt)?

 

  1. Is of wordt er al onroerend goed aangekocht waardoor we als gemeenteraad voor voldongen feiten komen te staan?

 

  1. Waarom wordt op de website van de GOL nog steeds het oude plan gepresenteerd terwijl bij de presentatie afgelopen zaterdag een volledig nieuw plan op tafel lag (bewoners kijken op de website, zien de oude plannen en zien daarom af van een bezoek aan de stand)?

De fractie Gemeentebelangen kiest voor mondelinge beantwoording van deze artikel 61 vragen in de raadsvergadering van 17 september aanstaande. Op deze wijze zijn de antwoorden bekend vóór de ondertekening van het bestuursakkoord.

Met vriendelijke groet,

Kees Musters
fractie Gemeentebelangen,
Lindestraat 61
5151 AM Drunen

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer