Actuele Zaken & Columns.

03-09-2013: GOL-plannen voor Drunen-west

Deel deze column:

Vragen over nieuw GOL-plan Drunen-west

Hieronder de vragen die onze fractie over genoemd onderwerp gesteld heeft aan het college:

Drunen, 3 september 2013

Aan het College van de gemeente Heusden

Betreft:             Vragen art. 61 RvO GOL Drunen-west:
mondelinge beantwoording in raadsvergadering van 17 september 2013

 

Geacht college,

Afgelopen zaterdag was er een promotiedag Vol van de Gol; inwoners konden kennis nemen van de vele plannen die er in het kader van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat op de rol staan. Eind september wordt de bestuurlijke overeenkomst ondertekend.

Leden van onze fractie zijn afgelopen zaterdag op bezoek geweest bij de stand van de GOL aan de Eindstraat/Dwarsstraat in Drunen. Wij verwachtten uiteraard daar geen bijzondere nieuwe ontwikkelingen; immers de plannen zijn bij de raadsleden in grote lijnen wel bekend en in de afgelopen maanden hebben wij niets vernomen van grote wijzigingen daarin. Ook op de website van de GOL staan tekeningen en afbeeldingen die ons zeer bekend voorkwamen.

Toch werden wij afgelopen zaterdag volledig verrast door een compleet nieuwe situatietekening voor de verkeersafwikkeling in Drunen-west. In de tot nu toe bekende plannen boog de verlengde Spoorlaan (v.a. de Kastanjelaan) ter hoogte van de Korenmolen naar het noorden af; de woning op de hoek van de Parallelweg zou daarvoor plaats moeten maken. Ten noorden van de spoordijk zou een rotonde komen waar de Spoorlaan en de verbindingsweg naar de Overlaatweg samen zouden komen, samen met de nieuwe wegen naar de op- en afritten naar de A59. Die schets staat ook nog altijd op de website van de GOL (zie bijlage). Klik hier voor de bijlage.

Tot onze grote verbazing bleek afgelopen zaterdag dat de plannen volledig veranderd zijn. De verlengde Spoorlaan buigt in de nieuwe situatie ter hoogte van de Korenmolen in zuidelijke richting af waardoor de laatste woning aan de Eindstraat plaats zou moeten maken. De eerder vermelde rotonde zou nu ten zuiden van de Spoordijk komen te liggen. Het gevolg daarvan is dat een grote verkeersstroom nu veel dichter bij de woningen aan het einde van de Eindstraat komt te liggen. Ook is er een compleet andere oplossing voor bijvoorbeeld het landbouwverkeer.

Voor ons als raadsleden en voor de buurtbewoners is dit een geheel nieuwe ontwikkeling. Wij kunnen ons best voorstellen dat er verschillende alternatieven onderzocht worden; echter nu wordt een nieuw plan gepresenteerd en van het oude plan zien we niets meer terug. Wij vragen ons daarom af wat de status van deze plannen is, mede gelet op de bestuursovereenkomst die eind deze maand ondertekend gaat worden.

Wij zien graag op 17 september tijdens de raadsvergadering (vóór de ondertekening van de bestuursovereenkomst) de volgende vragen beantwoord:

  1. Waarom is het vorige plan met de rotonde ten noorden van de Spoordijk plotseling van tafel verdwenen of is dat plan nog altijd in beeld?

 

  1. Wat is de status van het zaterdag gepresenteerde plan? Is dit een voorstel van de GOL waar de gemeenteraad nog invloed op kan uitoefenen? Worden er straks meerdere alternatieven gepresenteerd of wordt er alleen maar gekeken naar de financieel meest aantrekkelijke oplossing?

 

  1. Wordt in de bestuursovereenkomst al vastgelegd voor welke oplossing gekozen wordt en zo ja, kan de gemeenteraad daarvan nog afwijken (ook als een alternatieve oplossing meer budget vraagt)?

 

  1. Is of wordt er al onroerend goed aangekocht waardoor we als gemeenteraad voor voldongen feiten komen te staan?

 

  1. Waarom wordt op de website van de GOL nog steeds het oude plan gepresenteerd terwijl bij de presentatie afgelopen zaterdag een volledig nieuw plan op tafel lag (bewoners kijken op de website, zien de oude plannen en zien daarom af van een bezoek aan de stand)?

De fractie Gemeentebelangen kiest voor mondelinge beantwoording van deze artikel 61 vragen in de raadsvergadering van 17 september aanstaande. Op deze wijze zijn de antwoorden bekend vóór de ondertekening van het bestuursakkoord.

Met vriendelijke groet,

Kees Musters
fractie Gemeentebelangen,
Lindestraat 61
5151 AM Drunen

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 25 september, 20.00 uur

𝗢𝗽𝗲𝗻𝗯𝗮𝗿𝗲 𝗯𝗶𝗷𝗲𝗲𝗻𝗸𝗼𝗺𝘀𝘁 𝗚𝗲𝗺𝗲𝗲𝗻𝘁𝗲𝗯𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 Maandag 25 september organiseert Gemeentebelangen een openbare bijeenkomst. Het thema van de avond is Stichting Leergeld Heusden. Stichting leergeld richt zich

Lees meer
Actuele Zaken

Voorjaarsnota 2023

Raadsvergadering d.d. 04-07-2023 Betoog Gemeentebelangen Voorjaarsnota 2023 Begroting en meicirculaire:Hoewel de meicirculaire in de onlangs gestuurde raadsinformatiebrief een positieve ontwikkeling laat zien voor de komende

Lees meer