Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

09-11-2014: Hulp bij het huishouden

Deel deze column:

 

Raadsvergadering 06-11-2014:

Agendapunt 14: Hulp bij het Huishouden

 

Bijdrage Gemeentebelangen door Annemarie Bok

Eén van de transities die grote gevolgen heeft voor een aantal inwoners van onze gemeente is “de hulp bij het huishouden”. Ongeveer 1100 inwoners van onze gemeente maken hier dankbaar gebruik van. Door ouderdom en/of lichamelijke beperkingen wordt het lastiger om het huishouden volledig zelf te doen. Iedere vorm van hulp is bij deze doelgroep dan ook welkom. Groot is dan ook de onrust bij de doelgroep over de op handen zijnde veranderingen! Wij begrijpen deze onrust heel goed want dat past ook bij de achtergrond van deze doelgroep. Toch kunnen we niet doorgaan op de huidige weg. Domweg omdat de beschikbare financiële middelen voor dit onderdeel door het beleid van de overheid fors verminderd zijn!

Zachte landing

Wij waarderen het dan ook zeer dat het college gekozen heeft voor een zogenaamde “zachte landing” met betrekking tot de hervorming van hulp bij het huishouden. Het geeft de huidige cliënten meer tijd en ruimte om te wennen en na te denken over de toekomstige hulp. Zeker ook de toezegging van het college dat er in de uitnodiging voor het “(keuken)tafelgesprek” sterk wordt geadviseerd om een cliëntvertegenwoordiger bijvoorbeeld een partner, kind of vertrouwenspersoon aanwezig te laten zijn stemt ons tot tevredenheid!

Schoon en leefbaar huis

Wel hebben wij zorgen over de interpretatie en de praktische uitvoerbaarheid van het nieuwe criterium “een schoon en leefbaar huis”. Dit is naar onze mening geen duidelijk en helder omschreven criterium. We willen het college vragen hier duidelijke richtlijnen voor op te stellen, zodat voor iedereen dezelfde kaders worden gehanteerd ten aanzien van dit criterium.

Bezuiniging

Een ander zorgpunt waar onze fractie mee zit is de realisatie van de opgelegde korting vanuit het rijk. Deze bedraagt voor de gemeente Heusden € 800.000,=. Door de keuze van het college voor de zogenaamde “zachte landing”, waardoor er voor alle huidige cliënten een overgangsregeling aanwezig is tot 1 juli 2015, is er nog maar een tijdsbestek van een half jaar beschikbaar om deze bezuiniging te realiseren. In het raadsvoorstel geeft het college aan dat de mogelijk besparing misschien niet behaald gaat worden. Zeker ook omdat er op dit moment nog onduidelijkheid is over het nieuwe uurtarief en het aantal uren dat eventueel verminderd kan worden.

Kan het college aangeven op welke manier ze de opgelegde bezuinigingstaakstelling in 2015 toch denkt te gaan realiseren en als die niet volledig behaald kan worden welk bedrag er dan wordt ingeschat om zeker wel te realiseren ?

Wij denken dat het antwoord op deze vraag erg moeilijk te geven zal zijn en willen het college daarom vragen deze ontwikkeling scherp in de gaten te houden en een toezegging te doen om de raad actueel en frequent op de hoogte te houden van de stand van zaken hieromtrent.

WMO-adviesraad

Verder willen we het college vragen om nauw contact te houden met de WMO-adviesraad. Ook bij de WMO-adviesraad bestaan nog zorgen over de uitwerking van de gekozen lijn. Begrijpelijk maar ook een kans om met behulp van een goede communicatie elkaar te versterken in dit nieuwe gebied. Advies: Neem het advies van de WMO-adviesraad serieus!

Tot slot

Toch willen wij zeker ook positief afsluiten door het college te complimenteren met de gemaakte keuzes en het vertrouwen uitspreken in de gekozen aanpak bij deze, voor heel veel mensen, ingrijpende verandering! Wij zijn ervan overtuigd dat door middel van de (keuken)tafelgesprekken de zorg-vragende burger en de gemeente er samen uit gaan komen met betrekking tot de hulp die in de toekomst kan worden geboden. Het zal het komende half jaar hard werken worden onder een grote tijdsdruk, maar wij hebben er het volste vertrouwen in dat dit goed gaat komen!

Gemeentebelangen kan daarom haar goedkeuring geven aan dit raadsvoorstel en vraagt het college nadrukkelijk om rekening te houden met de door ons gegeven opmerkingen. Tot zover in 1ste termijn.

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer