Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

11-02-2013: Particuliere bouw

Deel deze column:

Bouwstop particuliere grond

Het college heeft op 5 februari jl. het besluit genomen dat de gemeente gene medewerking meer verleent aan bestemmingsplanwijzigingen t.b.v. particuliere bouw. De bouw op particuliere grond gaat ten koste van de exploitatie van de gemeentelijke gronden, zo wordt gesteld. Dat betekent dat particuliere bouw feitelijk alleen maar mogelijk is op gemeentelijke bouwkavels. Het collegebesluit is voor ons voldoende aanleiding om onderstaande brief met vragen over deze kwestie naar het college te sturen.

Drunen, 11 februari 2013

Aan het College van Heusden,

Via email griffie

Betreft: vragen o.g.v. art. 61 RvO over collegebesluit particuliere bouw

 

Geacht college,

Met stijgende verbazing hebben wij het collegebesluit inzake particuliere bouw van dinsdag 5 februari gelezen. Uit dat collegevoorstel leiden wij af dat het in de komende jaren voor particulieren praktisch gezien onmogelijk wordt om een huis op eigen grond te bouwen. De enige argumentatie die u daarvoor aanvoert is dat de particuliere bouw ten koste gaat van het aantal woningen dat op gemeentegronden gebouwd kan gaan worden. U verplicht daarmee onze inwoners om grond van de gemeente te kopen, ook als zij eigen grond met een geschikte ligging voor woningbouw beschikbaar hebben of zelfs in de afgelopen jaren gekocht hebben.

Een aantal aspecten die met particuliere bouw te maken hebben komen wij in uw collegevoorstel en โ€“besluit niet of nauwelijks tegen:

  1. De projectmatige bouw ligt in heel Nederland en ook in onze gemeente praktisch geheel stil. Wij zouden als gemeente blij moeten zijn als er particuliere initiatieven ontwikkeld worden om toch nog nieuwe woningen te bouwen. Hoe kleinschalig ook, de invloed daarvan op economie en werkgelegenheid en de voorbeeldwerking daarvan mogen niet worden onderschat.
  2. De particuliere woningbouw op eigen grond vindt meestal plaats op open percelen in de verstedelijkingszone. Open plekken in bestaande straten worden vaak op passende wijze ingevuld. Dat bevordert dus een zuinig ruimtegebruik; elke woning die in de bestaande woonwijken gerealiseerd wordt hoeft niet in buitengebied gebouwd te worden. Een uitgangspunt dat in het ruimtelijk beleid van de afgelopen jaren erg belangrijk is.
  3. Ook woningsplitsing wordt door uw beleidsmaatregel bijkans onmogelijk gemaakt. Bij de actualisatie van diverse bestemmingsplannen is juist ruimte gecreรซerd om tot woningsplitsing over te gaan, o.a. om mantelzorg mogelijk te maken en mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Deze beleidsdoelstelling wordt met uw beleidsmaatregel niet meer gehaald.
  4. We kunnen ons voorstellen dat het omzetten van grotere bedrijfspanden naar appartementencomplexen wel aan banden wordt gelegd; immers de invloed van deze omzettingen op het woningcontingent is vaak aanzienlijk groter.

De fractie Gemeentebelangen is niet bepaald ingenomen met de genomen beleidsmaatregel; wij verzoeken uw college om in een reactie nader op genoemde aspecten in te gaan en uw beleid verder te onderbouwen. Wij zien uw reactie graag snel tegemoet en wij willen dit onderwerp graag t.z.t. in de raad op de agenda plaatsen.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie Gemeentebelangen

Kees Musters

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

๐—›๐—ผ๐—ฒ ๐—ด๐—ฎ๐—ฎ๐˜ ๐—›๐—ฒ๐˜‚๐˜€๐—ฑ๐—ฒ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ธ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ ๐—ท๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ๐˜‚๐˜‚๐—ฟ๐˜‡๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei themaโ€™s

Lees meer