Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

11-07-2018: Coalitieprogramma deel 2

Deel deze column:

Heusden.Samen.Doen!

Mobiliteit en openbare ruimte

 

Het coalitieprogramma voor de komende vier jaar voor de gemeente Heusden heeft de titel ‘Heusden. Samen. Doen!’ Het is een programma op hoofdlijnen en biedt ruimte om met elkaar verder invulling te geven. De komende weken willen de coalitiepartijen DMP Heusden, Gemeentebelangen, VVD en Heusden één graag meer vertellen over het programma.

 

In Heusden doen we het graag samen. Samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Maar ook samen met onze buren en andere partners, die niet altijd in de naaste omgeving gevestigd zijn. Vanuit dit perspectief zijn we trots op Heusden. Samen. Doen!; het programma 2018-2022 van de coalitiepartijen. Het is voor ons de richting die we de komende jaren samen met u op willen gaan. Het programma is opgebouwd uit een viertal pijlers: Samen thuis, Voor iedereen, Samen doen en Blik vooruit. Vandaag onderdeel ‘ mobiliteit en openbare ruimte’ uit de pijler Samen thuis.

 

Wat gaan we doen?

 • Aan de hand van de provinciale reactie op de ingekomen zienswijzen op het PIP, gaan we de gemaakte keuzes nogmaals op een transparante wijze toelichten.
 • We stellen een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan op waarin zowel aanvullende maatregelen op de GOL als andere aanpassingen aan het lokale wegennet, inclusief aandacht voor een slimme fasering, een plek krijgen. Voor deze maatregelen en aanpassingen is inmiddels tweeëneenhalf miljoen beschikbaar.
 • Als de randweg Vlijmen gerealiseerd is gaan we verder met de tweede fase van het Centrumplan (herinrichting De Akker) en de volgende fases van de Grassen.
 • We maken ons sterk voor behoud van het huidige openbaar vervoerniveau en spelen in op de toenemende lokale vraag naar laagdrempelig vervoer van deur tot deur. We gaan hiervoor de mogelijkheden van kleinschalige mobiliteit verkennen.
 • We stellen een fiets(paden)plan op voor de hele gemeente. Onderdeel hiervan vormt een vrijliggend fietspad langs de Tuinbouwweg, tussen Haarsteeg en Elshout. Na realisatie van een eerdere fase, wordt gestart met de uitvoering van het overige gedeelte.
 • De Abt van Engelenlaan, tussen Haarsteeg en Nieuwkijk, wordt van een vrijliggend fietspad voorzien.
 • We tillen het kwaliteitsniveau van onze wegen, openbaar groen en gebouwen op een hoger plan en stellen hiervoor extra geld beschikbaar.
 • Vanuit het beleidsplan openbare verlichting 2018-2022 ‘Slim verlichten’ richten we ons op het bewuster en spaarzamer omgaan met verlichting van de openbare ruimte.

 

Wat doen we samen?

 • Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan stellen we samen met inwoners, ondernemers en betrokkenen op.
 • Vooraf brengen we de wensen en behoeften van onze inwoners en ondernemers duidelijk samen in beeld.
 • Om mee te denken over verkeerskundige oplossingen, betrekken we vertegenwoordigers van Veilig Verkeer Nederland afdeling Heusden, de Fietsersbond, de politie, SOGH (Senioren Overleg Gemeente Heusden), werkgroep Veiligheid, Mobiliteit en Infrastructuur) en bewoners/ondernemers uit onze gemeente.

 

Zie het volledige coalitieprogramma op de website van de gemeente Heusden: https://www.heusden.nl/Raad_en_College_1/College_van_B_en_W/Coalitieprogramma_2018_2022 Reageren op het programma? Benader een van de coalitiepartijen.

Nieuwe zaken & columns