Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

11-11-2016: Terugblik Raadsvergadering

Deel deze column:

Raadsvergadering 10 november 2016

Voorheen het hoogtepunt van de gemeentelijke politiek: de jaarlijkse begrotingsvergadering. Maar dat is het al langere tijd niet meer. Nieuw beleid wordt elk jaar al aangekondigd bij behandeling van de Voorjaarsnota net vóór de zomervakantie. Dat was dit jaar niet anders en dus biedt de nieuwe begroting eigenlijk weinig nieuws.

Maar voordat de raad begon aan de politieke beschouwingen moest eerst nog een ander puntje behandeld worden en wel het verzoek van N-Joy voor een lening van 95.000 euro om achterstallige schulden te kunnen betalen. Zonder die lening dreigt een faillissement en vervolgens sluiting van het zwembad. Elders op deze site kunt u er meer over lezen. Gemeentebelangen heeft samen met vier andere partijen een motie ingediend om die lening toch te verstrekken; het college had het verzoek eerder afgewezen. De motie werd met grote meerderheid aangenomen en dus kan N-Joy weer een seizoen verder in de hoop dat de samenwerking met diverse maatschappelijke organisaties een grote bijdrage gaat leveren aan een beter exploitatieresultaat. Ook een nieuwe biogasinstallatie moet daaraan een bijdrage gaan leveren via een aanzienlijke besparing op de energiekosten (grootste kostenpost voor het zwembad).

Na de afhandeling van dit en nog enkele andere agendapunten kwam de raad toe aan de algemene politieke beschouwingen bij de begroting 2017. De bijdrage van onze partij kunt u elders op deze site lezen. Onze motie m.b.t. het nog ontbrekende stukje vrij liggend fietspad langs de Nieuwkuijkseweg kreeg helaas geen bijval van andere fracties. De snelfietsverbinding Waalwijk – Den Bosch en het fietspad langs de Tuinbouwweg -d’Oultremontweg heeft op dit moment meer prioriteit, en op zich is Gemeentebelangen het hier volledig mee eens. Neemt niet weg dat ook een fietspad langs de Nieuwkuijkseweg naar onze mening zeer gewenst is. Desnoods op iets langere termijn, want je kunt nou eenmaal niet alles tegelijk doen. Maar de gemeenteraad wees de motie van de hand.

Onze motie m.b.t. de autorisatie van enkele investeringskredieten werd in aangepaste vorm wel door de gehele raad aangenomen. Het gevolg daarvan is dat de betreffende kredieten (1 miljoen voor kunstgrasvelden en 4,6 miljoen voor de Voorste Venne) eerst naar de raad moeten voor goedkeuring van de plannen alvorens het college aan de slag kan met de uitvoering.

Belangrijk onderdeel van de discussie was, evenals vorig jaar, de toeristenbelasting. Een motie voor afschaffing van de toeristenbelasting kreeg geen meerderheid. Ook onze partij is van mening dat je aan toeristen best een redelijke bijdrage in de kosten van gemeentelijke voorzieningen mag vragen. De gemeente geeft immers elk jaar weer veel geld uit aan bevordering van recreatie en toerisme. Een voorstel om te komen tot differentiatie in het tarief van de toeristenbelasting haalde wel een meerderheid. Die differentiatie had niet onze voorkeur en wij hebben daar dan ook tegen gestemd, maar een meerderheid van de raad besloot dus anders.

Uiteindelijk werd de begroting vastgesteld, dit keer zelfs met de instemming van het CDA, dat toch jarenlang het financiële beleid van deze coalitie afkeurde. Maar zelfs het CDA moet erkennen dat dit beleid zo slecht nog niet was en dat de gemeente er nog altijd financieel goed voorstaat. Dat wil niet zeggen dat er nu plotseling volop ruimte is voor nieuwe investeringen want de reservepositie is nog zeer mager. Maar het financieel perspectief is toch een behoorlijk stuk verbeterd ten opzichte van de afgelopen jaren.

 

Nieuwe zaken & columns