Actuele Zaken & Columns.

13-07-2016 Terugblik Raadsvergadering 12 juli

Deel deze column:

De laatste raadsvergadering vรณรณr het zomerreces.

Op de agenda veel hamerstukken zoals de Verordening Rekenkamer, een verordening kwaliteit VTH en Omgevingsrecht Heusden, een Plan van Aanpak Energiebesparing en de bestemmingsplannen bedrijventerrein Meeuwaert en Donkhof II Haarsteeg en het Hoog II, partiรซle herziening. Er waren natuurlijk ook de nodige bespreekpunten zoals een aanvullend krediet voor de nieuwe sporthal Dillenburg, die de oude sporthal Onder de Bogen in Drunen en de Hoge Heide in Vlijmen moet gaan vervangen. Allerwege was er niet alleen lof voor het mooie ontwerp, maar er was ook kritiek, o.a. op de overschrijding van de kosten. Verder ook de nodige opmerkingen over de benodigde parkeerplaatsen en aandacht voor een veilige fietsroute. De bouw kan nu in ieder geval dan toch eindelijk van start gaan.

Ook enige discussie over de nieuwe Financiรซle Verordening van de gemeente Heusden, waarbij vooral gesproken werd over de verantwoordingsplicht van het college bij overschrijding van beschikbaar gestelde budgetten en/of kredieten. D66 diende zelfs een amendement op het raadsvoorstel in, maar na enige discussie werd dat amendement weer schielijk ingetrokken. De nieuwe verordening werd uiteindelijk met algemene stemmen aangenomen.

De meeste aandacht tijdens deze vergadering ging naar de jaarstukken van de regio Hart van Brabant. De jaarrekening 2015, de begroting 2017 en de Strategische Meerjarenagenda stonden op het programma. Bij de jaarrekening 2015 was het programma Jeugdzorg in het oog springend. Het jaar 2015 was het eerste jaar waarin de jeugdzorg voor een belangrijk deel door de regio werd geregeld. De totale uitgaven voor alleen die jeugdzorg bedroegen in 2015 bijna 69 miljoen; dus de belangen zijn groot. In dit eerste jaar heeft de regio bijna 6 miljoen op het budget overgehouden; voor de gemeente Heusden was er een batig saldo van 887 duizend euro. Dat bedrag wordt toegevoegd aan de Reserve Sociaal Domein. In maart werd voor de allereerste keer in de geschiedenis van de regionale samenwerking een zgn. Verenigde Vergadering gehouden. De negen gemeenteraden vergaderden over de Strategische Meerjarenagenda voor de komende jaren. Ruim 20 moties kwamen tijdens die vergadering in stemming en een aantal daarvan werden ook aangenomen. Vervolgens heeft het Algemeen Bestuur van de Regio die moties ook verwerkt in het Strategisch Meerjarenplan. Gemeentebelangen nam vorig jaar november met een motie in de Heusdense gemeenteraad het initiatief voor deze Verenigde Vergadering en we kunnen daar nu met grote tevredenheid op terug zien. De gemeenteraad kon gisteren overigens volledig instemmen met de door de regio gepresenteerde stukken.

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 25 september, 20.00 uur

๐—ข๐—ฝ๐—ฒ๐—ป๐—ฏ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฏ๐—ถ๐—ท๐—ฒ๐—ฒ๐—ป๐—ธ๐—ผ๐—บ๐˜€๐˜ ๐—š๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฏ๐—ฒ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ด๐—ฒ๐—ป ๐—›๐—ฒ๐˜‚๐˜€๐—ฑ๐—ฒ๐—ป Maandag 25 september organiseert Gemeentebelangen een openbare bijeenkomst. Het thema van de avond is Stichting Leergeld Heusden. Stichting leergeld richt zich

Lees meer
Actuele Zaken

Voorjaarsnota 2023

Raadsvergadering d.d. 04-07-2023 Betoog Gemeentebelangen Voorjaarsnota 2023 Begroting en meicirculaire:Hoewel de meicirculaire in de onlangs gestuurde raadsinformatiebrief een positieve ontwikkeling laat zien voor de komende

Lees meer