Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

15-02-2017: Terugblik Raadsvergadering

Deel deze column:

Raadsvergadering 14 februari 2017

De eerste raadsvergadering van 2017 kende een relatief korte agenda. Het belangrijkste agendapunt daarbij was ongetwijfeld de renovatie van vier kunstgrasvelden bij de voetbalverenigingen RKDVC en Haarsteeg. De kunstgrasvelden die daar een aantal jaren terug zijn neergelegd zijn veel eerder versleten dan toen werd voorzien. De toplaag van de velden is momenteel dan ook dringend aan vervanging toe en de raad heeft daarvoor gisteravond een krediet van een miljoen euro beschikbaar gesteld. Er was wel kritiek voor de wethouder, maar die had meer betrekking op de financiële paragraaf in het raadsvoorstel. En die was inderdaad wel erg ongelukkig, o.a. veroorzaakt door het feit dat bij de vaststelling van de begroting deze investering niet goed verwerkt was.

Een ander agendapunt dat in de raadsvergadering nog werd besproken, zij het relatief kort, was de verordening digitale kennisgeving. Het college stelde voor om de bekendmakingen van vergunningaanvragen e.d. voortaan digitaal te doen via de officiële website van de overheid, publicatie dus op de wijze waarop nu ook al gemeentelijke verordeningen bekend gemaakt worden. De informatie op de wekelijkse infopagina in de Heusdense Courant zou dan op termijn kunnen vervallen. Op termijn, want naar aanleiding van de informatievergadering was het college al gekomen met een memo, waarin werd aangekondigd dat men de publicatie in de Heusdense Courant vooralsnog toch zou handhaven. De bedoeling is nu dat men eerst gaat overleggen met betrokken inwoners zoals ouderenverenigingen om te kijken hoe de informatie het beste gecommuniceerd kan worden. Want al gebruikt meer dan 70% van de inwoners al meer of minder intensief het internet als informatiebron, er blijft toch nog altijd een grote groep van mensen die het liefst een papieren krant in de hand houden. Het voorstel van het college werd nog wat aangescherpt door een amendement van Gemeentebelangen en DMP Heusden:

 2017-0214 Amendement elektronische kennisgeving

Dat amendement werd raadsbreed gesteund en vervolgens werd het geamendeerde raadsvoorstel ook unaniem aangenomen.

Tot slot van de vergadering werd nog een motie van de PvdA besproken waarin het salaris van de directeur (bijna 7 ton) van de Bank Nederlandse Gemeenten werd gehekeld. Die motie werd na een tekstuele aanpassing door (een meerderheid van) de raad aangenomen. Gemeentebelangen heeft de motie ook ondersteund.

 

Nieuwe zaken & columns