Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

15-08-2018: Coalitieprogramma deel 5

Deel deze column:

Heusden.Samen.Doen!

Sociaal domein

 

Het coalitieprogramma voor de komende vier jaar voor de gemeente Heusden heeft de titel ‘Heusden. Samen. Doen!’ Het is een programma op hoofdlijnen en biedt ruimte om met elkaar verder invulling te geven. De komende weken willen de coalitiepartijen DMP Heusden, Gemeentebelangen, VVD en Heusden één graag meer vertellen over het programma.

 

In Heusden doen we het graag samen. Samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Maar ook samen met onze buren en andere partners, die niet altijd in de naaste omgeving gevestigd zijn. Vanuit dit perspectief zijn we trots op Heusden. Samen. Doen!; het programma 2018-2022 van de coalitiepartijen. Het is voor ons de richting die we de komende jaren samen met u op willen gaan. Het programma is opgebouwd uit een viertal pijlers: Samen thuis, Voor iedereen, Samen doen en Blik vooruit. Vandaag onderdeel ‘Sociaal domein‘ uit de pijler Voor iedereen.

 

Sociaal domein

Wat gaan we doen?

 • Er komt een sociale routekaart om de toegankelijkheid van ondersteuning voor onze inwoners te verbeteren met een prominente rol voor het keukentafelgesprek.
 • We gaan het project ‘Ouderenproof’ evalueren en actualiseren.
 • We ondersteunen de voorgestelde lijn van Baanbrekers 2.0 om mensen zo snel mogelijk aan een passende baan te helpen.
 • We verkleinen de armoedeval door werken meer lonend te maken ten opzichte van een uitkering.
 • We blijven streven naar een bijstandsvrije gemeente en volgen de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot mogelijkheden voor combinaties van uitkering-werk.
 • De (wettelijke) keuzevrijheid tussen PersoonsGebonden Budget (PGB) en zorg in natura brengen we nadrukkelijker onder de aandacht bij de zorgvrager.

Wat doen we samen?

 • Samen met inwoners, professionals, verenigingen, bedrijven en scholen gaan we de verdere omslag maken van individueel curatief naar collectief preventief.
 • We stimuleren en faciliteren innovatieve oplossingen voor problemen op het gebied van zorg en ondersteuning.
 • We gaan actief met jongeren in gesprek om meer inzicht te krijgen in hun belevingswereld.
 • Samen met ouders pakken we de uitdaging op om jongeren meer bewust te maken van de gevaren van sociale media en de consequenties van alcohol- en drugsgebruik en obesitas.
 • We overleggen structureel met vertegenwoordigers vanuit de ouderen.
 • Samen met Woonveste, Baanbrekers, zorgaanbieders, scholen, (sport)verenigingen en wijkagenten zetten we door vroegsignalering en laagdrempelige ondersteuning in op het voorkomen van armoede en eenzaamheid.
 • Wanneer iemand door omstandigheden gedwongen wordt om een beroep te doen op een uitkering, dan verwachten wij dat deze persoon naar vermogen iets terugdoet voor de samenleving (maatschappelijke tegenprestatie).
 • Samen met ondernemers, uitzendbureaus, woningcoöperaties, onderwijsinstellingen en experts stellen we in Langstraatverband een multidisciplinair (huisvesting, participatie en integratie) plan van aanpak op voor arbeidsmigranten.

 

Zie het volledige coalitieprogramma op de website van de gemeente Heusden: https://www.heusden.nl/Raad_en_College_1/College_van_B_en_W/Coalitieprogramma_2018_2022 Reageren op het programma? Benader een van de coalitiepartijen.

Nieuwe zaken & columns