Actuele Zaken & Columns.

18-05-2017: Terugblik raadsvergadering 16 mei

Deel deze column:

Avond van de grote projecten

De raadsvergadering van afgelopen dinsdag mag best een historische vergadering genoemd worden. Niet vanwege de lengte van de agenda en ook niet vanwege de lengte van de vergadering, maar vooral vanwege de onderwerpen die op de agenda stonden. Drie grote projecten waar al jarenlang over gesproken wordt stonden op de agenda: de renovatie van de Voorste Venne, de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat en de sporthal Dillenburcht. Drie grote projecten waar afgelopen dinsdag belangrijke stappen werden gezet.

Bij sporthal Dillenburcht ging het om een aanvullend krediet van ruim drie ton en dat was niet de eerste keer; al eerder moest de raad een extra bedrag beschikbaar stellen. Toen ging het om een bedrag van 450 duizend euro. De raad was er uiteraard niet over te spreken: wederom moet er extra geld bij vanwege zaken die deels te voorzien waren geweest en die deels te wijten zijn aan fouten van de gemeente. Sprekende voorbeelden daarvan: een elektronisch scorebord of de inrichting van de opslagruimte, die niet in de begroting waren opgenomen en wat te denken van de extra kosten vanwege de fundering van de buitentribune vanwege de sloot die daar pal voor ligt. De raad was “not amused”, en een en ander was voor DMP zelfs reden om tegen het voorstel te stemmen. Ook CDA, Heusden Transparant en D66 stemden daarop tegen. Uiteindelijk werd het raadsvoorstel toch aangenomen met 13 stemmen vóór en 12 stemmen tegen. Met de hakken over de sloot dus.

Bij het raadsvoorstel inzake de renovatie Voorste Venne was de raad enerzijds tevreden dat er nou eindelijk een reëel renovatieplan ligt en dat alle betrokken partijen tot overeenstemming gekomen zijn; aan de andere kant waren diverse fracties ook hier huiverig voor budgetoverschrijdingen. Het voorstel inzake de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) betrof een eerste reactie van het college op het voorontwerpbestemmingsplan GOL of eigenlijk de provinciale inpassingsplannen GOL-west en GOL-oost. Ook hier spelen financiële overwegingen een rol, maar dan weer andersom (men wil meer geld beschikbaar hebben). Maar andere overwegingen zoals verkeersveiligheid en -doorstroming en inspraak inwoners en belangenverenigingen wegen hier zwaarder. Het GOL-voorstel werd met een royale meerderheid aangenomen inclusief een amendement dat mede door Gemeentebelangen werd ingediend.

Er waren nog meer onderwerpen op de agenda maar die werden zonder discussie en met een hamerslag goedgekeurd. Daarbij ging het o.a. om de herinrichting horeca- en dagopvangruimte Die Heygrave, het bestemmingsplan Margrietweg19 in Drunen en het bestemmingsplan Bedrijfslocatie Bosscheweg.

 

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 25 september, 20.00 uur

𝗢𝗽𝗲𝗻𝗯𝗮𝗿𝗲 𝗯𝗶𝗷𝗲𝗲𝗻𝗸𝗼𝗺𝘀𝘁 𝗚𝗲𝗺𝗲𝗲𝗻𝘁𝗲𝗯𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 Maandag 25 september organiseert Gemeentebelangen een openbare bijeenkomst. Het thema van de avond is Stichting Leergeld Heusden. Stichting leergeld richt zich

Lees meer
Actuele Zaken

Voorjaarsnota 2023

Raadsvergadering d.d. 04-07-2023 Betoog Gemeentebelangen Voorjaarsnota 2023 Begroting en meicirculaire:Hoewel de meicirculaire in de onlangs gestuurde raadsinformatiebrief een positieve ontwikkeling laat zien voor de komende

Lees meer