Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

18-07-2018: Coalitieprogramma deel 3

Deel deze column:

Heusden.Samen.Doen!

Veilig leven & Sport en bewegen

 

Het coalitieprogramma voor de komende vier jaar voor de gemeente Heusden heeft de titel ‘Heusden. Samen. Doen!’ Het is een programma op hoofdlijnen en biedt ruimte om met elkaar verder invulling te geven. De komende weken willen de coalitiepartijen DMP Heusden, Gemeentebelangen, VVD en Heusden één graag meer vertellen over het programma.

 

In Heusden doen we het graag samen. Samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Maar ook samen met onze buren en andere partners, die niet altijd in de naaste omgeving gevestigd zijn. Vanuit dit perspectief zijn we trots op Heusden. Samen. Doen!; het programma 2018-2022 van de coalitiepartijen. Het is voor ons de richting die we de komende jaren samen met u op willen gaan. Het programma is opgebouwd uit een viertal pijlers: Samen thuis, Voor iedereen, Samen doen en Blik vooruit. Vandaag onderdeel ‘veilig leven’ uit de pijler Samen thuis en ‘sport en bewegen’ uit de pijler Voor iedereen.

Veilig leven

Wat gaan we doen?

 • We stellen de veiligheid voor onze inwoners en ondernemers voorop en werken hieraan door een meer integrale aanpak van verschillende problematieken. Om de privacy te waarborgen geldt voor alle maatregelen dat ze proportioneel zijn in relatie tot het doel.
 • Ondanks het feit dat we de regeldruk willen verkleinen, zetten we de mogelijkheden van de Wet BIBOB en de VOG breder in.
 • We breiden de inzet van BOA’s uit en gaan overlast van hondenpoep en het dumpen van afval strenger handhaven.

 

Wat doen we samen?

 • Door nog meer gebruik te maken van de oren en ogen van onze inwoners werken we samen aan een veiliger Heusden.
 • Met de inzet van het Heusdens Interventie Team pakken we verder door, met name wanneer er meer dan één soort overtreding te verwachten is.
 • Door voorlichting op scholen, aan ouders en bij (sport)verenigingen zetten we in op terugdringen van het gebruik van alcohol en drugs.

 

Sport en bewegen

Wat gaan we doen?

 • Bij sport- en vervangingsinvesteringen zorgen wij voor een helder gemotiveerde verdeling van de beschikbare middelen tussen de verschillende takken van sport en sportverenigingen.
 • Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat openluchtzwembad Het Run ook in de toekomst voor onze inwoners behouden blijft, maar niet tegen elke prijs.

 

Wat doen we samen?

 • We blijven inzetten op het gesprek met en tussen sportverenigingen en beweegaanbieders. Door de verbinding van sport met onderwijs, welzijn, (jeugd)zorg, kinderopvang en bedrijfsleven te faciliteren, ontstaat een netwerk dat sporten en bewegen voor iedereen toegankelijker maakt.
 • Samen met sportverenigingen werken we continue aan kwantitatief en kwalitatief goede sportaccommodaties die voor meerdere doeleinden gebruikt kunnen worden. Na inventarisatie, maken we financiële ruimte vrij voor sport- en vervangingsinvesteringen, inclusief verduurzaming van de sportaccommodaties.
 • We hechten grote waarde aan de zelfwerkzaamheid van verenigingen en verwachten daarom dat zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen bij het op niveau houden van hun accommodatie, ook in financieel opzicht.

 

Zie het volledige coalitieprogramma op de website van de gemeente Heusden: https://www.heusden.nl/Raad_en_College_1/College_van_B_en_W/Coalitieprogramma_2018_2022 Reageren op het programma? Benader een van de coalitiepartijen.

Nieuwe zaken & columns