Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

19-03-2016: Verenigde vergadering

Deel deze column:

Moties Gemeentebelangen aangenomen

Zaterdag 19 maart, een belangrijke dag voor de Midden-Brabantse politiek. Voor het eerst in het bestaan van het regionaal samenwerkingsverband Hart van Brabant werd er een zgn. Verenigde Vergadering gehouden. Ruim 120 raadsleden van de negen deelnemende gemeenten kwamen in vergadering bijeen in het Klavier in Loon op Zand. Er werd gesproken en gestemd over maar liefst 25 moties. Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsverband, bestaande uit de negen burgemeesters, gaat zich nu buigen over het vervolg.

Een belangrijke mijlpaal, want dit was de eerste keer dat gekozen raadsleden zich in een verenigde vergadering konden uitspreken over een aantal zaken. Natuurlijk, de raadsleden hebben nog altijd geen beslissende bevoegdheden, die blijven bij het Algemeen Bestuur. Zo is dat nou eenmaal geregeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Maar het is toch een belangrijke stap naar verdere democratische legitimering van het verlengd lokaal bestuur.

Initiatief Gemeentebelangen Heusden

Het initiatief voor deze bijeenkomst werd genomen door onze fractie Gemeentebelangen Heusden. Een motie hiertoe werd eind vorig jaar in de begrotingsvergadering door de Heusdense gemeenteraad aangenomen. De motie werd vervolgens ook voorgelegd aan de andere acht gemeenteraden. Al vrij snel daarna werd de motie ook in Loon op Zand en in Waalwijk aangenomen en daarmee was het vereiste aantal van drie gemeenten behaald.

Aanleiding voor ons initiatief was het verschijnen van het Strategisch Meerjaren-Beleidsplan van HvB 2016-2020. Hierin wordt het regionale beleid voor de komende jaren vastgelegd. Wij vonden dat ten behoeve van dit belangrijke beleidsdocument het instrument van Verenigde Vergadering wel passend zou zijn.

En het bleek een groot succes met een grote opkomst van ruim 120 raadsleden en 25 moties waarover de aanwezigen zich konden uitspreken. Ook onze fractie heeft een drietal moties ingediend (we waren overigens de enige Heusdense fractie die moties had ingediend); de moties werden alle drie met een royale meerderheid aangenomen.

 

Moties Gemeentebelangen Heusden:

Motie jeugdwerkloosheid:                                                   2016-0319 Gemeentebelangen Motie jeugdwerkloosheid

Motie regelgeving Loonse en Drunense Duinen:           2016-0319 Gemeentebelangen Motie Regelgeving Duinen

Motie waterrecreatie:                                                           2016-0319 Gemeentebelangen Motie watertoerisme

 

 

Nieuwe zaken & columns