Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

19-05-2021: Terugblik Raadsvergadering 18 mei

Deel deze column:

Raad gaat unaniem akkoord met REKS-bod

Belangrijkste agendapunt op de raadsvergadering van gisteren was het definitieve REKS-bod van de regio Hart van Brabant, ofwel de Regionale Energie- en Klimaatstrategie. De afgelopen jaren is daar al veel over gesproken; vorig jaar werd er een concept-bod opgesteld en nu ligt er dus een definitief bod van de regio. De negen gemeenteraden uit Midden-Brabant kunnen zich nu uitspreken over dit bod; daarna gaat het document naar Den Haag waar ook alle RES-sen uit de andere regioโ€™s samenkomen. Het Rijk gaat dan vervolgens beoordelen of al die regionale strategieรซn samen voldoende zijn om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te bereiken. Belangrijkste doelstelling: uiterlijk in 2030 moet Nederland 50% besparen op de CO2-uitstoot; in 2050 moeten we volledig CO2-neutraal bereiken. Om dat doel te bereiken zullen alle mogelijke maatregelen uit de kast getrokken moeten worden, waarbij energiebesparing en zonne- en windenergie vooralsnog de belangrijkste troeven zijn. Heel Nederland zal moeten bijdragen en dus ook de gemeente Heusden. Inmiddels wordt er al hard gewerkt aan de eerste initiatieven waarbij het zonnepark De Hooibroeken op dit moment het meest in het oog springt. Maar de eerste initiatieven voor windenergie liggen ook al op de gemeentelijke bureaus.
Het REKS-bod leverde gisteren in de raad eigenlijk alleen maar positieve beschouwingen op; het bod werd unaniem door de raad goedgekeurd. Wel was er nog een motie van de PvdA en GroenLinks waarbij extra aandacht werd gevraagd voor zon op dak, zonnepanelen op parkeerterreinen en isolatie van gebouwen, maar voor het overgrote deel van de raad was dat eigenlijk een overbodige motie, want dat is al bestaand beleid. De motie werd dan ook meer opgevat als een extra aansporing naar het college om op de ingeslagen weg door te gaan en vervolgens met algemene stemmen aangenomen. Maar zo werd nadrukkelijk gesteld: het aannemen van de motie mag geen rem op zonne- en windenergie betekenen. Om de doelstellingen te behalen zullen alle mogelijkheden optimaal benut moeten worden. Ook de fractie Gemeentebelangen heeft dat nog eens extra benadrukt.

Op de agenda ook de evaluatie van de gemeenschappelijk regeling Baanbrekers, althans dat onderwerp stond aanvankelijk op de agenda maar werd afgevoerd en dus niet behandeld. Het voorstel bleek toch nog de nodige vragen op te roepen en komt een volgende keer terug op de agenda. De Jaarrekening 2020 en de begroting 2022 van Baanbrekers werden wel behandeld en ook goedgekeurd.
De raad stond nog geruime tijd stil bij de wijziging Wet Schuldhulpverlening; het college stelde voor om de beslistermijn voor de aanvraag van schuldhulpverlening vast te stellen op acht weken. Verschillende fracties stelden vragen bij dat voorstel en vroegen zich af of de gemeente zich niet wat ambitieuzer kon opstellen door die termijn wat korter te stellen. De wethouder stelde daarop dat in verreweg de meeste gevallen die acht weken ook niet gebruikt worden, maar dat in sommige moeilijke gevallen die acht weken toch echt wel nodig zijn. De gemeente krijgt nu ook als taak de zgn. vroegsignalering op te pakken. De gemeente Heusden deed dat in feite al en gaat dat alleen maar verder intensiveren. De raad stemde ook hier unaniem in met het raadsvoorstel inclusief de genoemde acht weken.

Diverse kleinere bestemmingsplannen passeerden de revue zoals een bestemmingsplan voor een kerosine distributieleiding in Heusden, voor het bouwen van een woning aan de Kastdeeldreef en voor de vestiging van een agrarisch loonbedrijf aan de Hoefstraat in Herpt.
Tenslotte kwam er nog een motie vreemd aan de orde op de agenda, een motie van DMP Heusden, Gemeentebelangen en de VVD over de toewijzing van sociale huurwoningen. Sinds september 2019 is Heusden, lees Woonveste, aangesloten bij de Regionale WoonService regio Den Bosch. Uit een eerste evaluatie blijkt dat na die aansluiting meer bewoners uit omliggende gemeenten, met name Den Bosch, een woning in Heusden krijgen toegewezen. In de motie werd aan het college gevraagd om na de zomervakantie met een uitgebreide analyse te komen van de woningtoewijzing met als doelstelling de positie van de Heusdense woningzoekende te verbeteren. De wettelijke mogelijkheden daartoe zijn zeer beperkt, maar als er mogelijkheden ter verbetering zijn, dan moeten we die zeker benutten.

Drunen, 19 mei 2021

Kees Musters

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

๐—›๐—ผ๐—ฒ ๐—ด๐—ฎ๐—ฎ๐˜ ๐—›๐—ฒ๐˜‚๐˜€๐—ฑ๐—ฒ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ธ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ ๐—ท๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ๐˜‚๐˜‚๐—ฟ๐˜‡๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei themaโ€™s

Lees meer